New Amsterdam Reformed Dutch Church Baptisms 1660-1671

New Amsterdam Reformed Dutch Church Baptisms Page Links 1639-1800

1639-1659, 1660-1671, 1672-1681, 1682-1689, 1690-1696, 1697-1702, 1703-1708, 1709-1714, 1715-1719, 1720-1724, 1725-1730, 1731-1734, 1735-1739, 1740-1744, 1745-1749, 1750-1754, 1755-1759, 1760-1764, 1765-1769, 1770-1774, 1775-1779, 1780-1784, 1785-1789, 1790-1794, 1795-1800

New York Churches – Reformed Dutch Church Baptisms List

1660 Jan 04; Hans Kierstede, [Sara Roelofs]; Catharyn; Weyntie Sibrants
1660 Jan 14; Frans Bloedtgoedt, Lysbeth Jans; Ariaentje; Hendrickje Barents
1660 Jan 18; Thomas Janszen – Minsar, Marritje Abrahams; Jannetje; Pieter Abrahamszen, Jannetje
1660 Jan 18; Pieter Stoutenburg, Aefje Van Tienhoven; Tobias; Judith Stuyvesant
1660 Jan 18; Jan Van der Linden, Jannetje Barents; Johannes; Arent Jeuriaenszen-landsman, Cathalyntie Barents
1660 Jan 21; Hendrick de Ruyter; Reynout; Cryn Jacobs and his wife
1660 Jan 25; Hendrick Van Bommel, Rachel du Trieux; Susanna; Jan de La Montagne, Marie Peeck
1660 Jan 25; Andries Claeszen, Marritje Jans; Johannes; Sibout Claeszen, Susanna Aerts
1660 Feb 08; Reynoudt Reynoudszen, Jannetje Jans; Johannes; Marie Boele
1660 Feb 15; Willem Pieterszen, Tysie Gerrits; Johannes; Hans Steyn, Gelitje Fredrix
1660 Feb 15; Pieter van Naerden, Aechtje Jans; Casper; Marie Boele
1660 Feb 22; Jan Corneliszen, Marritje Gerrits; Gerrit; Cornelis Janszen Van Leyden, Egbert Wouterszen, Fytie Adriaens
1660 Feb 22; Jan Janszen van den Hans, Margareta Jans; Johannes; Frans Cregier, Geertie Pluviers
– page 56
1660 Feb 22; Aert Theuniszen Middag; Theunis; Theunis Gysbertszen, Pieter Pieterszen Mennist, Annetje Hans
1660 Feb 22; Theunis Gysbertszen Bogaerts, Sara Joris; Neeltje; Aart Theuniszen Middag, Catharyn Joris
1660 Apr 07; Ryck Hendrickszen, Annetje Roelofs; Roelofje; Cozyn Gerritszen, Geertie Cozyns
1660 Apr 11; Jan Jilleszen Cock, Marie van Hoboocken; Neeltie; Daniel van Donck, Anneken Loockermans
1660 Apr 11; Evert Duycking, Hendrickje Simons; Gerrit; Marten Cregier, Nicolaes de Meyer, Femmetje Kips
1660 Apr 11; Samuel Jacobszen, Diever Paulus; Jacob; Geertruyd Van Eyst
1660 Apr 14; Jan Lootsman, Witsje Hillebrant; Hillebrant; Jan Pieterszen, Paulus Janszen, Paulus Christiaenszen, Marritie Pieters
1660 Apr 14; Gerrit Decker, Abigael Ver Planck; (no name given); Susanna Ver Planck
1660 Apr 14; Pieter Dirckszen, Aeltje Claes; Pietertje; Willem Coeck, Anna Van Ryseck, Anna Jans
1660 Apr 21; Jan Martyn Van Campen; Johannes; Nicasius de Sille & wife, Pieter Montfoort
1660 Apr 25; Thomas Hickzen, Marritje Huyberts; Roelofje; Fredrick Hendrickszen, Meyndert Coerten, Tryntie Walings
1660 Apr 28; Abraham Jongboedt, Marie Bernards; Cirina; Dirck Houthuis, Celitje
1660 May 02; Anthony de Geyn, Margariet Bonno; Pieter; Gemina Morjou
1660 May 09; Augustinus Heermans, Jannetje Verleth; Judith; Jacobus Backer, Albinus Heermans, Judith Verleth, Juffr. de Bruyn
1660 May 23; Willem Benfel; Susanna;
1660 May 23; Robbert Perego; Ezechiel;
1660 May 30; Hendrick Sluyter; Jan Hendrick;
1660 Jun 03; Michiel Janszen; Cornelis; Warnar Wesselszen, Hendrickje Wessels
1660 Jun 03; Simon Fell, Anna Vincent; Magdaleen; Willem de Merck, Hester Vincent, Clara Steyns
1660 Jun 06; Jan Janszen Van Nuxon, Annetje Wolferts; Annetje;
1660 Jun 13; Gabriel de Haes, Christina Steentieans; Geertruyd; Nicasius de Sille, Margariet Hardenbroeck
1660 Jun 13; Sebastiaen Van Sevenhuysen, Marritie Theunis; Belitje; Belitje Jacobs
– page 57
1660 Jun 23; Thomas Kinzen; Thomas; Henry Breyser, Thomas Hall, Jannetje Tyls
1660 Jul 04; David Wesselszen, Tietje Gommels; Amelia; Meyndert Hudde, Adriaen Janszen, Annetje Tjercks, Elsje Dircks
1660 Jul 11; Jacob Sam, Marie Cretser; Sara; Mattheus de Vos, Margariet Hardenbroeck
1660 Jul 11; Marten Claeszen, Jannetie Cornelis; Grietie; Jacob Luubvie, Marritie Swaens
1660 Jul 14; Lucas Andrieszen, Aefje Laurens; Geertruyd; Jan Janszen Van Brestede, Tryntie Jans
1660 Jul 25; Fredrick Lubbertszen, Tryntie Hendricks; Aeltje; Johannes Pieterszen Van Brug, Jannetie Van Donck, Susanna Vreught
1660 Jul 28; Johannes Van Brug, Tryntie Roelofs; Helena; Cornelis Steenwyck, Anneken Loockermans
1660 Aug 01; Jan Theuniszen; Lysbeth; Frans Bloedtgoedt, Hillegond Joris, Marie Peeck
1660 Aug 01; Isaac de Foreest, Sara du Trieux; David; Jacob Kip, wife of Johannes Ver Veelen
1660 Aug 01; Jan Theuniszen; Wynefrid; Frans Bloedtgoedt, Hillegond Joris, Marie Peeck
1660 Aug 04; Barthel Manus; Adriaen; Adriaen Gerritszen, Anna Ver Veelen
1660 Aug 04; Michiel Tadens, Annetie Eedwarts; Eduart; Wilhelmus Theuniszen-Claver, Sophia Wouters
1660 Aug 04; Jan Vidette, Jannetje Jaspers; Jasper; Francois Allard
1660 Aug 15; Joost Carelszen, Styntje Jans; Maria; Isaac Kip, Emmetie Gosens
1660 Aug 15; Abraham J. Van der Heul, Tryntie Hendricks; Elisabeth; Hendrick Kip, Jacob Kip, Baertie Kip
1660 Aug 22; Francois Leerhie, Jannetie Hillebrants; Jannetie; Pieter Janszen Slot, Susanna Ver Plancken
1660 Aug 22; Cornelis Barentsze, Lysbeth Arents; Neeltie; Arendt Janszen Dam, Marritje Arendts
1660 Aug 29; Adriaen Huybertszen; Ariaentje; Christyntie Capoens
1660 Sep 01; Johan Jeuriaenszen Becker, Marie Adriaens; Jeuriaen; Pieter Tonneman, Johannes Ver Veelen, Zytie Adriaens
1660 Sep 12; Samuel Etsal, Jannetje Wessels; Johannes; Herman Wesselszen, Henrica Wessels
1660 Sep 26; Abraham Clock, Tryntie Alberts; Albertus; Anthony Van Aelst, Evert Duicking, Jannetie Verleth
1660 Sep 26; Jan Adriaenszen, Styntie Jans; Adriaen; Jan Barentszen, Tietje Lippes
– page 58
1660 Sep 26; Jacobus Backer, Margrietie Stuyvesant; Henricus; Govert Loockermans, Margareta Riemers
1660 Oct 03; Pieter Rudolphus, Margriet Hardenbroeck; Maria; Jacobus Backer, Hillegond Megapolensis, Lysbeth Harings
1660 Oct 06; Jan Meyndertszen, Belitje Plettenburg; Etge; Andries Andrieszen, Grietie Plettenburg
1660 Oct 06; Cornelis Jacobszen Stille, Teuntie Walings; Waling; Cozyn Gerritszen, Vrouwtie Gerrits
1660 Oct 10; Cornelis Janszen, Anna Marie Jans; Hillegond; Adam Ongelba, Hillegond Joris
1660 Oct 10; Fredrick Hendrickszen, Lysbeth Salomons; Salomon; Willem Beeckman, Barber Philips
1660 Oct 20; Willem S. Van Rotterdam, Jannetje Jans; Pieter; Ariaentie Gerrits
1660 Oct 20; Jan Brouwer, Jannetje Jans; Pieter; Thomas de Karman, Sara Sanders
1660 Oct 24; , Maria Jans Besems; Boudewyn; Tieite Gommels
1660 Oct 24; Warnar Wesselszen, Anna Elisabeth Masscop; Maria; Marie Wessels
1660 Oct 24; Andries de Haes, Catharina Hagedoorns; Johannes; Isaac de Foreest, Elisabeth Van lip Horst
1660 Oct 31; Herman Janszen Van Leyden, Tryntie Gerrits; Hermanns; Jeuriaen Hanel
1660 Oct 31; Gerrit Janszen Roos, Tryntie Arents; Gelyn; Boele Roelofszen, Bayken Arents
1660 Nov 03; Jan Joosten, Tryntie Jans; Johannes; Daniel Van Donck, Cornelia Lubberts
1660 Nov 07; Hendrick Teuniszen, Grietie Samuels; Theunis; Jacobus Backer, Margriet Hardenbroeck
1660 Nov 07; Barent Cruydop, Margriet de Groot; Christoffel; Hans Dreper, Tietie Gommels
1660 Nov 14; Herman Jacobszen, Wyntie Martens; Geetruyd; Barent Janszen Geertie Pluvier
1660 Nov 17; Jan Wouterszen, Arentje Arents; Lambert; Marten Hooftman, Lysbeth Hendricks
1660 Nov 24; Denys Van Hertenvelt; Jannetie; Olof Stephenszen Van Courtland, Jannetje Gerrits Van der Grist
1660 Nov 28; Jan Janszen de Jong; Johannes; Johannes de Peyster, Cornelis Steenwyck, Anneken Loockermans
1660 Nov 28; Jacob Jacobszen, Machtelt Michiels; Rachel; Hendrick Spangiaert, Catalyntie Joris
1660 Nov 28; Cornelis Janszen Clopper, Heyltie Pieters; Margriet; Albert Coninck, Jannetie Jans
– page 59
1660 Dec 12; Pieter Janszen; Johannes; Jan Rutgerszen
1660 Dec 12; Hans Ketel, Marritie Cornelis; Neeltje; Lucas Dirckszen and his wife
1660 Dec 15; Huybert Hendrickszen, Marritje Hendricks; Susanna; Pieter de Nys, Marritie Hendricks
1660 Dec 15; Jacob Theuniszen Key, Hillegond Theunis; Janneken; Abraham de Lanoy, Marritie Jans
1660 Dec 15; Mathys Mulder, Annetie Pieters; Pieters; Bartel Meurois, Fredrick Hendricks, Belitje Lodowycks
1660 Dec 19; Jacob Kip, Marie de la Montagne; Jesse; Gysbert Van Imbroeck, Abraham Janszen, Petronella de La Montagne
1660 Dec 19; Jan Hendrick Van Bommel, Lysbeth Jans, Van Amsterd; Hendrick; Tietie Laurens
1660 Dec 19; , Styntie Marcus; Andries; wife of Jan Schryver
1660 Dec 19; Caspar Steynmetsen, Jannetie; Christoffel; Gerrit Gerritszen, Rebecca Fredricks
1660 Dec 22; Christiaen Pieterszen, Tryntie Pieters; Marie; Dirck Theuniszen, Susanna Sibouts
1660 Dec 29; Jacob Stoffelszen, Tryntie Walings; Stoffel; Ide Corneliszen, Claes Janszen, Annetje Cornelis
1660 Dec 29; Jan Lubbertszen, Magdaleentie; Marritie; Harmen Smeeman, Hans, Claertje Post
1661 Jan 10; Dirck Smidt-Vaendr., Annetje Meynderts; Dirckie; Capt. Nuyting, Cornelis Van Ruyven, Judith Stuyvesants, Hillegond Megapolensis
1661 Jan 10; Dirck Smidt-Vaendr., Annetje Meynderts; Geesie; Capt. Nuyting, Cornelis Van Ruyven, Judith Stuyvesants, Hillegond Megapolensis
1661 Jan 10; Dirck Gerritszen, Geertie Hoppe; Gerrit; Jan Jilliszen Cock, Aefje Laurens
1661 Jan 16; Joris Wolsy; Johannes; Thomas Hall
1661 Jan 16; Meyndert Courten, Maria Pieters; Pieter; Pieter Piaed, Aeltje Marsael
1661 Jan 19; Johannes Nevius; Cornelis; Nicasius de Sille, Swaentie de Potter
1661 Jan 19; Joost Vanlinden, Fytie Gelder; Machtelt; Harmen Wessels, Jannetie Wessels
1661 Jan 23; Daniel Van Donck; Cathalyntie; Olof Stephenszen Van Courtland, Tryntie Roelofs
1661 Jan 26; Francois de Bruyn; Agatha; Johannes de Peyster, Anna Verleth
1661 Jan 30; Cornelis Van Langevelt; Johannes; Jacob Theuniszen Van Thuyl, Aeltje Claes
1661 Feb 06; Boele Roelofszen, Bayken Arents; Hendrick; Gerrit Janszen Roos, Tryntie Arents
1661 Feb 06; Jan Adamszen Metselaer, Geertruyd Dircks; Dirck; Marten Roelantszen, Barentje Dircks
1661 Feb 09; Pieter Janszen Mesier, Marritje Willems; Willem; Herry Breysjes and his wife
– page 60
1661 Feb 13; Jan Cornelis de Ryck, Marritje Gerrits; Cornelis; Marten Van Waert, Balthazar Bayard, Anna Stuyvensants
1661 Feb 16; Burger Joriszen, Engeltje Mans; Johannes; Jeuriaen Blanck, Marie Burgers
1661 Feb 20; Jan Roelofszen, Grietie Thomas; Lysbeth; Adriaen Van Laer, Debora Jans
1661 Feb 23; Reynier Willemszen, Susanna Arents; Annetje; Sibout Claeszen, Wyntie Arents
1661 Mar 02; , Geertie Wingens; Abraham; Marritje Pieters
1661 Mar 09; Franciscus Douten; Margariet;
1661 Mar 13; Lucas Dirckszen, Annetie Cornelis; Dirck; Gerrit de molenaer & wife, Hans Ketel
1661 Mar 16; Willem Bogardus, Wyntie Sibrants; Sytie; Sibrant Janszen & wife, Cornelis Van Ruyven-Secretaris
1661 Mar 16; Willem Simson, Catharyn; Marie; Joris Dapson, Jannetie Thomas
1661 Mar 25; Aart Theuniszen Middag, Brechtje Hans; Theunis; Theunis Gysbertszen Bogaert, Joris Rapalje, Sara Joris
1661 Mar 27; Jan Janszen Van Breestede, Marritje Andries; Simon; Cornelis Steenwyck, Anna Loockermans
1661 Apr 03; Jan Beren, Lysbeth Dircks; Fytie; Jacob Montagnie, Anneken Jans
1661 Apr 10; Hendrick Janszen, Sara Thomas; Margariet; Jan de Jong, Anna Loockermans
1661 Apr 10; Willem Willemszen, Geertruyd Van Wulm; Marie; Paulus Van der Beeck, Arie Willemszen, Marritie Willems
1661 Apr 24; Joseph Waldron, Annetie Daniels; Jan; Resolveert Waldron and his wife
1661 Apr 24; Martin Abrahamszen, Marritie Simons; Jilles; Stoffel Hooglandt
1661 Apr 24; Jeuriaen Janszen, Harmtje Jans; Elsje; Gerrit Van Tricht, Annetie Meynderts
1661 Apr 27; Egbert Meyndertszen, Jacobje Jans; Maryken; Annetje Jans
1661 Apr 27; Jan Adriaenszen Van Duyvelant, Vroutje Jans; Johannes; Selitie Fredricks
1661 May 01; Hendrick Bosch, Marie Eshuys; Dorothea;
1661 May 01; Hendrick Hendrickszen, Aeltie Hendricks; Claes; Anthony de Mill, Hester Couwenhoven
1661 May 04; Lambert Huybertszen, Hendrickje Cornelis; Cornelis;
1661 May 04; Jan Tibout; Dirck; Jan Albertszen Wit, Magdalena Jans, Geertie Hendricks
1661 May 15; Jan Maste, Dieuwertie Jans; Ezechiel; Claes Janszen, Geertie Jans
1661 May 15; Ambrosius de Waran, Ariaentie Thomas; Jacobus; Pieter Jacobszen Marius, Marritie Pieters
– page 61
1661 May 15; Joost Goderus, Jacomyntie Frans; Maria; Joris Goderus, Hendrick Van Doesburg, Marritie Hendricks
1661 May 22; Paulus Pieterszen, Tryntie Martens; Hilletje; Thomas Fredricx, Margariet Hardenbroeck
1661 May 22; Jacob Leendertszen Van der Grist, Rebecca Fredricx; Fredrick; Paulus Leendertszen Van der Grist, Jannetie Gerrits
1661 May 29; Pieter Pieterszen, Judith Joris; Jacomyntie; Rem Janszen, Jan Joriszen, Sara Montfoort
1661 Jun 01; John Moor – Predictot Middelb.; Joseph;
1661 Jun 06; Laurens Carstenszen, Sara Burgers; Carsten; Bartholomeus Van der Schel, Annetie Willems
1661 Jun 12; Hendrick Kip, Anna de Silla; Cornelia; Nicasius de Silla-fiscael en Raet, Hendrick Kip, Walburg de Silla
1661 Jun 19; Nicolaes de Mayer, Lydia Van Dyck; Anna Catharina; Hendrick Van Dyck, Dievertje Botjagers
1661 Jun 26; Andries Hudde, Geertie; Rutgert; Lysbeth Cregier
1661 Jul 03; Jan Theuniszen, Francyntie Hendrickse; Marritie; Theunis Cray, Marritie Lievens
1661 Jul 17; Cornelis Hendrickszen, Styntie Harmens; Niesje; Lodowyck Corneliszen, Agnietie Bonen
1661 Jul 24; John Thoo; John;
1661 Jul 24; Jacobus Brades; Marie;
1661 Jul 24; Dirck Siecken, Geertie Jans; Hendrick; Aeltje Barents
1661 Jul 27; Johannes Sprouck, Annetie Sedelaers; Barbara; Jacob Leuning, Tietje Davids
1661 Jul 31; Roelof Janszen, Geesje Claes; Willem; Paulus Van der Beeck, Marritie Willems
1661 Aug 03; Jeronymus Ebbing, Johanna de Laet; Francina; Cornelis Van Ruyven-Secret, Hillegond Megapolensis
1661 Aug 10; Arent Theuniszen, Geesje Jans; Harmen; Evert Pieterszen
1661 Aug 10; Jan Janszen Van Langestraat, Marritje Adriaens; Adriaen; Severyn Laurens, Pieter Janszen Van Langestraat, Tryntie Van Engelen
1661 Aug 10; Pieter Bujou, Francyn Boujas; Isaac; Isaac de Foreest, Susanna de Foreest
1661 Aug 10; Thys Barentszen Van Leerd., Sytie Cornelis; Cornelis;
1661 Aug 20; Abraham Kermer, Metje Davids; Abraham; Jacob Janszen Moesman, Hilletje Barents
1661 Aug 28; Hendrick Van Doesburg, Marritie Hendricks; Johannes; Joost Goderus Van Haerlem, Grietie Jans
– page 62
1661 Jul 31; Romeyn Servyn, Neeltie Pieters; Pieter; Marten Abrahamszen, wife of Simon Hubertszen
1661 Jul 31; Jelis Janszen, Christina Laurens; Elias; Meenes Staeck, Matthys Cerstenzen
1661 Aug 14; Michiel Superiur, Anneken Duurkoop; Hillegond; Thaems Davidszen, Wyntie Van der Ven
1661 Aug 31; Frans Franszen, Tryntie Hendricks; Leendert; Paulus Leendertszen Van der Grist, Jannetie Gerrits
1661 Aug 31; Jan Swaen, Marritie Jans; Metje;
1661 Sep 04; Daniel Terneur, Jacomina; Marritje; Jan de Roy, Rose Neelel
1661 Sep 08; Alard Coninck, Grietie Barents; Aeltie; Cornelis Clopper, Aefje Thymens
1661 Sep 11; Cornelis Gerlofszen, Geertie Dircx; Christyntie; Salomon la Chaire, Magdaleentie Hans
1661 Sep 19; Abraham Lubberts, Francyntie Andries; Abigal; Geertie Broers, Reyer Arentszen
1661 Sep 19; Arent Evertszen, Susanna de Boog; Evert; Evert Pieterszen-Schoolmr., Metje Jeuriaens
1661 Sep 19; Willem Rasenburg, Annetie Rasenburg; Willem;
1661 Sep 25; Cornelis Van Gesel, Catharina Ram; Jacob; Willem Van Gesel
1661 Sep 25; Gerrit Hendrickszen, Marritie Lamberts; Margrietie; Abraham Lambertszen, Catharina de Brul
1661 Sep 30; Jan Van Sara, Baertie Kip; Johannes; Hendrick Kip, Trynte Kip
1661 Oct 02; Claes Thyszen Kuyper, Susanna Pieters; Catalyntie; Daniel Van Donck, Catalina Vermonde
1661 Oct 04; Jan Gerritszen Van Buytenhuys, Tryntie Jans; Margrietie; Andries Van Buytenhuys, Tryntie Everts
1661 Oct 12; Anthony de Mill, Elisabeth Van Liphorst; Petrus; Johannes Van Brug, Cornelia de Peyster
1661 Oct 23; Gysbert Elbertszen, Willemtie Claes; Claes; Jacob Olphertszen
1661 Oct 26; Jonas Bartelszen, Tryntie Weemeyders; Arent; Anthony de Mill, Arent Haeck de oude, Grietie Manieus
1661 Nov 06; Joris Stephenszen, Geesje Harmens; Jannetie; Pieter Andrieszen
1661 Nov 09; Lambert Hendrickse Van Campen, Barbertje Barents; Hendrick; Marritie Van der Sluys
1661 Nov 13; Cornelis Steenwyck, Margareta de Riemer; Jacob; Marten Kregier, Johannes Van Brug, Judith Stuyvesants
1661 Nov 13; Arent Leendertszen; Harmen; Harmen Coerten, Albert Leendertszen, Aefje Leenderts, Ryckie Hermans
1661 Nov 20; Samuel Jacobs, Dievertie Paulus; Paulus; Titus Sibertszen, Lydia Meyerts
– page 63
1661 Nov 29; Fredrick Arentszen, Margrietie Pieters; Pieter; Cornelis Pluvier, Claes Gangelszen, Hendrickje Wessels
1661 Nov 30; Jan Willemse Van Iselsteyn, Willemtie Jans; Jacomyntie; Elsje Van Ruvenkam
1661 Dec 04; Paulus Jacobszen Turck; Jacobus; Jacob Turck, Philip Janszen, Jannetie Jans, Apollonia Barents
1661 Dec 04; Jan Gerritszen, Grietie Theunis; Lysbetje; Tryn Van Kampen, Annetie Adriens
1661 Dec 04; Ryck Hendrickszen, Annetje Roelofs; Roelof;
1661 Dec 04; Claes Heynen, Marritie Claes; Gerrit; Fredrick Hendrickszen, Annetie Hendricks
1661 Dec 18; Michiel Tades, Annetie Eduarts; Eduart; Tileman Van Vleck, Fytie Wouters
1661 Dec 18; Jan Meyertszen, Belitje Plettenburg; Jannetie; Pieter Janszen, Marritie Willems
1661 Dec 22; Abraham Pieterszen, Elsje Gerrits; Apollonia; Fredrick Janszen, Annetie Reyniers
1661 Dec 25; Thomas Franszen, Elsje Jans; Dirckje; Thomas Verden, Lysbeth Van Veen, Jannetje Claes
1661 Dec 30; Arent Jeuriaenszen Lantsman, Belitje Lodowycks; Jannetie; Hans Rieper, Agnietie Boons
1661 Dec 30; Jan Lubbertszen, Magdaleentje Jans; Marritje; Gerrit Lubbertszen, Hans Lubbertszen
1662 Jan 01; Simon de Rovaen, Magdaleen Van der Straten; Marritie; Jean Cocu, Jannetie Frans
1662 Jan 01; Jan Joosten, Tryntie Jans; Marritie; Daniel Van Donck, Cornelia Lubberts
1662 Jan 04; Dirck Janszen Smit, Marie Dircks; Tryntie; Hans Styn & wife, Marritje Damens, Lysbeth Pieters
1662 Jan 08; Christiaen Pieters, Tryntie Cornelis; Cornelis; Lucas Corporael, Annetje
1662 Jan 11; Isaacq Bedlo, Elisabeth de Potter; Isaacq; Johannes Van Brug, Anna Stuyvesants
1662 Jan 15; Isaac Kip, Catalyntie Hendricks; Isaac; Hendrick Kip, Abraham Janszen, Femmetie Kips
1662 Jan 15; Coenraedt ten Eyck, Maria Boel; Andries; Albert Conincks, Margariet Hardenbroeck
1662 Jan 25; Christiaen Anthony, Engeltje Jacobs; Ytie; Abraham Lambertszen, Arent Corneliszen, Claertje Styn, Grietie Cozyns
1662 Jan 26; Johannes Van Gelder, Tanneken Montenack; Hester; Johannes de Peyster, Marritie de Lanoy
– page 64
1662 Jan 28; Jacob Theuniszen Key, Hillegond Theunis; Johannes; Joost Theuniszen Hoen, Cornelis Van Langevelt, Marritje Jans, Belitje Jacobs
1662 Feb 01; Claes Ditelofszen, Aeltie Samsons; Ditelof; Rugert Willemszen, Pieterje Jans
1662 Feb 05; Claes Claeszen Bording, Susanna Marsuryns; Simon; Pieter Wolfertszen, Hester Simons
1662 Feb 05; Douwen Hermanszen, Dirckje Theunis; Jannetie; Jan Corneliszen de Ryck, Marritje Gerrits
1662 Feb 26; Laurens Van der Spiegel, Sara Webbers; Lysbeth; Wolfert Webber de Oude, Christyntje Capoens
1662 Feb 28; Adam Dirckszen, Magdaleentie Van Telckhuys; Margrietie; Geertie Theunis
1662 Mar 02; Stoffel Elsewaerdt, Annetje; Joris; Melis Arentszen
1662 Mar 02; Claes Arentszen, Lommetje Hendricks; Arent; Coert Stephenszen, Geersje Claes
1662 Mar 05; Warnart Wessels, Anna Elisabeth Massop; Christina; Pieter Nyssen, Thomas Hall, Metje Wessels
1662 Mar 05; Dirck Claeszen; Geertie; Jannetie Cornelis
1662 Mar 05; Francois de Bruyn; Jacob; Anthony de Mill, Anna Stuyvesants
1662 Mar 12; Augustyn Heermans, Janneken Verleth; Francina; Francois de Bruyn, Isaacq Bedlo, Margrietje Stuyvesants
1662 Mar 15; Abraham Jongbloet, Marritje; Alexander; Marritje Dopsen
1662 Mar 19; Abraham Janszen, Tryntje Kip; Tryntie; Hendrick Kip, Femmetje Kips
1662 Mar 19; Gerrit Gerritszen, Annetje Hermans; Jannetie; Herman Wessels, Fytie Hertmans
1662 Mar 31; Jan Cornelis Koster, Annetje Engels; Cornelis; Evert Pieterszen, Niesje Van der Leeuw
1662 Mar 31; Andries Andrieszen, Niesie Huytes; Tietie; Jan Gerritszen Van Vorst, Aeltje Claes
1662 Apr 02; Jan Jilleszen, Marritie Van Hoboken; Johannes; Jacobus Backer, Hans Steyn, Margrietie Stuyvesants
1662 Apr 05; Jan Mooris, Marritje Hermans; Jorisum; Herman Snymer, Engel Burg
1662 Apr 09; Fredrick Hermanszen, Christyn Jans; Johannes; Jeremias Janszen, Marritie Besems
1662 Apr 11; Hendrick Loef, Gerritie Hendricks; Margariet; Claes Theuniszen, Gritie Cousyns
1662 Apr 16; Johannes de Peyster, Cornelia Lubberts; Isaac; Daniel Van Donck & wife, Isaac Bruynsteyn, Sara Marssen
1662 Apr 19; Herck Siboutszen, Wyntie Theunis; Annetie; Hillegond Theunis
– page 65
1662 May 24; Adriaen Hendrickszen, Grietie Warnarts; Johannes; Herman Smmeman, Dirckje Jans
1662 May 24; Adriaen Hendrickszen, Grietie Warnarts; Jacob; Herman Smmeman, Dirckje Jans
1662 May 28; Balthus Loockerman, Engeltje Hendricks; Aletta; Pieter Janszen, Paulus du Turck, Annetie Hendricks
1662 May 28; Jacob Sam, Maria Kretser; (blank); Dirck Looten, Alette Schaets
1662 Jun 04; Jan Adriaenszen Van Duyvelant, Vroutje Jans; Dirck; Dirck Van Duyvelant, Gelitie Fredricks
1662 Jun 04; Hans Kierstede, Sara Roelofs; Jacob; Marritje Loockermans
1662 Jun 14; Cornelis Andrieszen, Aefje Leenderts; Willemtje; Jeremias Janszen, Gelitje Andries
1662 Jun 20; Haecke Bruynszens, Egbertie Hendricks; Hermanus; David de Drayer and his wife
1662 Jun 28; Isaac Grevenraet, Lysbeth Gravenraet; Hendrick; Samuel Drisius, Engeltie Jeuriaens
1662 Jul 02; Isaac Abrahamszen, Jannetie; Jacobus; Herman Gertu, Jacob Abrahamszen, Helena Robberts
1662 Jul 02; Richard Cornell; Elisabeth; Georgie Wolsy, Sara Bridge
1662 Jul 02; Hendrick Van der Wallen, Gelitie Jans; Elisabeth; Abraham Sluyter, Maria Loockermans, Catharina Van Brug
1662 Jul 05; Frans Kregier, Walburg de Silla; Elisabeth; Marten Kregier, Nicasius de Silla-fiscael, Elisabeth Kregiers
1662 Jul 05; Isaac Ting, Sara Resong; Elisabeth; Philip Cayer, Marritie King
1662 Jul 05; Andries Andrieszen, Belitje Hendricks; Andries; Cornelis Wynhardt, Sibrant Van Nylenburg
1662 Jul 09; Egbert Sandertszen, Hermentje Harmens; Theunis; Grietie Jacobs
1662 Jul 09; Johannes Lucaszen, Saertie Jans; Jannetie; Dirck Theuniszen Sieken, Fytie Hertmans
1662 Jul 16; Pieter Janszen Schol, Greitie Provoost; Annetie; Coenraedt ten Eyck, Grietie Provoost
1662 Jul 19; Willem Solby, Elisabeth Solby; Frans; Adriaen Huybertszen Sterrenvelt, Jan Forbus, Margriete Forbuus
1662 Jul 19; Pieter de Wael, Geertruyd Jans; Samson; Johannes Kuyter, Lysbeth Jans
1662 Jul 30; Ide Corneliszen, Hilletje Jans; Cornelis; Jan Vinge, Egbert Wouterszen
– page 66
1662 Aug 06; Nicolaes de La Pleine, Susanna Crisson; Elisabeth; Jacob Lydslaer, Rachel Crisson
1662 Aug 09; Abel Hardenbroeck, Annetje Meynderts; Adolph Bernardus; Adolf Hardenbroeck, Margariet Hardenbroeck, Anna Bayard
1662 Aug 13; Hendrick Hendrickszen, Annetie Jans; Susanna; Jan Hendrickszen, Claertie Ebels
1662 Aug 20; Hendrick Van Bommel, Rachel du Trieux; Leurifaes; Abraham du Trieux, Susanna de Foreest
1662 Aug 28; Jan Adamszen Metslaer, Geertie Dircks; Abraham; Stephen Croesen, Hendrickje Stephens
1662 Aug 28; Jan Vedite, Jannetie Jaspers; Francois; Francois Velyn, Roose Nelle
1662 Sep 03; Thomas Fredrickszen, Marritie Adriaens; Tryntie; Jacob, Margariet Hardenbroeck
1662 Sep 06; Frans Janszen Bloetgoet; Ibel;
1662 Sep 10; Philip Claeszen, Maria Tine; Sara; Isaac Tine, Sara Rosen
1662 Sep 10; Thomas Janszen, Marritie Abrahams; Pieter; Isaac Abrahamszen, Cathryntie Van Elslant
1662 Sep 10; Johannes Van Brug, Tryntie Rodenburgs; Anna; Olof Stephenszen Van Courtlant, Margareta de Riemer
1662 Sep 10; Nicolaes Matthyszen, Barentie Dircks; Anna; Jan Pieterszen, Jacomina Parisis
1662 Sep 17; Jan Wanshaer, Van St. Benen, Baertie Hendricks Kip; Johannes; Hendrick Kip, Tryntie Kip
1662 Sep 17; Jan Roelofszen, Grietie Jans; Dignum; Abraham Van Laer, Marritie de La Noy
1662 Sep 17; Jeuriaen Blanck, Tryntie Claes; Casparus; Jochem Wesselszen, Wyntie Ariens
1662 Sep 20; Jacobus Schellinger, Cornelia Molyns; Abraham; Marritie Paradys
1662 Sep 28; Abraham Rycke, Grietie Hendricks; Hendrick;
1662 Sep 29; Hendrick Janszen Ruyter, Tryntie Willems; Stephen; Mayken Barents
1662 Oct 01; Anthonius; Anthonius; Hendrick Van Bommel
1662 Oct 04; Pieter Janszen, Marritie Willems; Aeltie; Hermanus Wessels, Geertie Rutgers
1662 Oct 08; Boele Roelofszen, Bayken Arents; Tryntie; Gerrit Janszen Roos, Tryntie Arents
1662 Oct 15; Dirck Albertszen, Pietertje Barents; Hillegond; Boele Roelofszen, Styntie Pieters
– page 67
1662 Oct 15; Simon Vale, Annetie Vincent; Annetie; Jacques Catsjouw, Jannetie Jans
1662 Oct 15; David De Voor, Jannetie Frans; Pieter; Anthonius Soldaet, Geertie Dircx
1662 Oct 21; Stoffel Gerritszen van Laer, Catharyntie; Jannetje; Adriaen Van Laer, Jaepje Jans Van Rosendael
1662 Oct 15; Pieter Stoutenburg, Aefie Van Tienhoven; Wyntie;
1662 Oct 15; Marten Claeszen, Jannetie Martens; Mayken; Pieter Janszen, Abeltje Claes
1662 Oct 29; Jan van Ham, Grietie Jans; Jacomyntie; Jacomyntie Brouwer
1662 Nov 01; Christoffel Hooglant, Tryntie Cregiers; Dirck; Marten Cregier, Elisabeth Cregier
1662 Nov 01; Lucas Andrieszen, Aefje Laurens; Andries; Jan Joosten, Wyntie
1662 Nov 15; Pieter Janszen, Marritie Jeuriaens; Jeuriaen; Jan Adriaenszen Timmerman, Catharyntie Roemers
1662 Nov 15; Hendrick Teuniszen, Grietie Samuels; Wybrecht;
1662 Nov 20; Jan Janszen de Jong, Catharina de Brul; Dina; Arent Van Corlaer, Dina de Jong
1662 Nov 20; Jan Albertszen de Wit, Geertruyd Wyngaert; Dirckje; Jan Hendrickszen Van Bommel, Catharina Van Buytenhuysen
1662 Nov 22; Henry Coutrier; Isaac; Evert Pieterszen, Jacob Cousjouw, Jacob Leydsler
1662 Nov 22; Henry Coutrier; Jacob; Evert Pieterszen, Jacob Cousjouw, Jacob Leydsler
1662 Nov 22; Henry Coutrier; Rebecca; Evert Pieterszen, Jacob Cousjouw, Jacob Leydsler
1662 Nov 22; Lucas Dirckszen, Annetje Cornelis; Elsje; Hans Tryper, Herman Smeeman, Marritje Hans
1662 Nov 26; Gysbert Elbertszen, Willemtje Claes; Nicolaes; Govert Loockermans, Jannetje Loockermans
1662 Dec 03; David d’Usile, Maria Kaiser; Maria Magdalena; Philip Corciruu, Pieter Bolou, Marritie Thymens, Jacomina Parasie
1662 Dec 03; Denys Isaacszen Van Hartvelt, Lysbeth; Lysbeth; Jan Dirckszen Meyer, Tryntie Grevenraet
1662 Dec 03; Jean Dupriee, Jannetje; Jannetje;
1662 Dec 06; Jan Gerritszen, Grietie Theunis; Gerrit; Theunis Geurtszen, Marritie Pieters
1662 Dec 17; Pieter Casparszen Van Naerden, Aefje Jans; Tryntie; Sara Pieters
1662 Dec 17; Cornelis Hendrickse Vanden Briel, Styntie Hermans; Anna Maria; Andries Rees, Christyntie Grevenraet
1662 Dec 17; Pieter Croisson, Rachel Claes; Elizacus; Jacques Croisson
1662 Dec 24; Egbert Beening, Geertruyd Claes; Jannetie; Hendrick Janszen Vandervin, Pietertje Jans
– page 68
1662 Dec 31; Jan Swaen, Marritie Jans; Metje;
1663 Jan 05; Joost Goderus, Jacomyntie; Joris; Cryn Jacobszen, Grietie Jans
1663 Jan 05; Joost Carelszen, Styntie Jans; Saertie; Jacob Theuniszen de Key, Heyltje Pieters
1663 Jan 05; Frans Janszen, Marritie Gerrits; Johannis; Thomas Hall, Hester Van Couwenhoven
1663 Jan 07; Claes Heyn, Marritie Claes; Maria Cathryn; Otto Kimme, Claertie Ebels
1663 Jan 07; Frans Barentszen, Delia Bringman; Benjamin; Johannes Nevius, Marritje Everdincx
1663 Jan 07; Jans Hendrickszen Van Bommel; Lyntie;
1663 Jan 13; Nicolaes Stillewill, Annetje; Jeremias; Frans Joosten Bruyn, Hans Styn and his wife
1663 Jan 17; Hendrick Janszen, Saertie Theunis; Johannes; Marritie Vos
1663 Jan 17; Cornelis Janszen Van Hoorn, Anne Marie Jans; Johannes; Jan Corneliszen Van Hoorn
1663 Feb 04; Stephen Garneau, N. Materum; Sara; Jacob Cosjouw, Magdalena du Trieux
1663 Feb 04; Johannes Nevius; Petrus; Isaacq Bedlo, Frans Barentszen Verveelen
1663 Feb 14; Cornelis Van Langevelt, Marritie de Jong; Aeltie; Jacob Theuniszen de Key, Pieter Jacobszen Marius, Lysbeth Van de Water
1663 Feb 18; Ariaen Huybertszen; Geertie;
1663 Feb 18; Adam Onckelbach, Neeltje Jans; Gerrit; Joris Janszen, Hillegond Joris
1663 Feb 18; Huybert Hendrickszen, Marritie Hendricks; Dirck; Hendrick Breser, Jacomyntie Frans
1663 Feb 25; Jan Dirckszen Meyer, Tryntie Grevenraets; Elsje; Hendrick Van der Wallen, Metje Grevenraet
1663 Feb 25; Hendrick Van de Water, Grietie Vermeulen; Ariaentie; Gerrit Loockermans, Marritie Cornelis
1663 Mar 05; Jan Cornelis de Ryck, Marritje Gerrits; Cornelis; Samuel Etsal, Pieter Hessels
– page 69
1663 Mar 05; Nicolaes Depue, Cathryntie Reynarts; Joseph; Aernoudt Duton, Gideon de Jonge, Magdalena Anthony, Margrietie Martyns
1663 Mar 11; Cornelis Janszen Clopper, Heyltje Pieters; Johannes; Jan Janszen Van Breedsted, Styntie Pieters
1663 Mar 11; Christiaen Laurier, Anna Hermans; Herman; Marten Janszen Meyer, Gysie Hermans
1663 Mar 18; Pieter Pieterszen Van Bremem; Cathryntie; Clement Latuur, Lysbeth
1663 Mar 18; Frederick Philipszen, Margareta Hardenbroeck; Philip; Abel Hardenbroeck and his wife
1663 Mar 30; Jan Wouterszen, Aeltie Arents; Hendrick; Margareta de Riemer
1663 Apr 02; Thomas Hegges, Marritie Huyberts; Susanna; Adriaentie Thomas
1663 Apr 08; Jan Spronck, Annetie Sylers; Gerrit; Johannes Levelyn, Grietie
1663 Apr 08; Hendrick Janszen Spiering, Helena Hans; Hans; Cornelis Eenduym, Marritie Frans
1663 Apr 08; Gerrit Janszen Roos, Tryntie Arents; David; Boele Roelofszen, Marritie Geleyns
1663 Apr 15; Paulus Pieterszen, Tryntie Martens; Marten; Pieter Denys, Geertruyd
1663 Apr 21; Daniel Ver Veelen, Aeltie Schaets; Anna Maria; Johannes Ver Veelen, Gideon Schaets, Anna Ver Veelen, Anna Eelhout
1663 Apr 21; Jacob Opde, Tryntie; Johannes; Jan Joosten, Jacob Kip, Tryntie Jans
1663 Apr 21; Jans Laurentszen, Annetie; Jacob;
1663 May 14; Jan Janszen Van Breedstee, Marritie Andries; Geertruyd; Cornelis Janszen Clopper, Sytie Ariaents
1663 May 23; Simon Barentszen, Wyntie Arents; Cathryntie; Jeuriaen Blanck, Tryntie Claes
1663 May 23; Wilt Toorn, Winne Fruyt; Willem;
1663 May 27; Paulus Heyman, Claesje Willems; Heyman; Lysbeth Ackermans
1663 May 30; Claes Sneding, Marie; Sara;
1663 May 30; Arent Dirckszen, Marie; Sara; Marie
1663 Jun 06; Jeronymus Ebbing, Johanna de Laet; Albertus; Timothens Gabry, Sara de Foreest
1663 Jun 10; Marten Janszen Meyer, Hendrickje Harmens; Elsje; Joris Stephenszen, Heyltie Pieters
– page 70
1663 Jun 13; Willem Simonszen, Jannetie Barents; Lysbeth; Jan Theuniszen, Tryntie Kroonenburg
1663 Jun 17; Hendrick Gerritszen, Marritie Lamberts; Abraham; Elbert Aertszen, Tryntie Andries
1663 Jun 29; Dirck Evertszen, Fytie Reyerts; Aeltie;
1663 Jun 29; Johannes Van Vorst, Saertie Josephs; Johannes; Joseph Bottelier, Geertruyd Van
1663 Jul 01; Henricus Selyns, Machtilda Specht; Agneta; Jan Selyns Hendrickszen, Allard Anthony, Agneta Webbers, Henrica Wessels
1663 Jul 08; Albert Coninck, Grietie Limmes; Barent; Coenraedt ten Eyck, ??? Ver Veelen
1663 Jul 29; Barent Janszen, Catalyn Adriaens; Adriaen; Jan Lambertszen, Jan Pieterszen, Geertie Jans
1663 Jul 29; Hendrick Breyser, Susanna Thomas; Henry; Hillegond Pieters
1663 Jul 29; Jan Kolf, Sara Hasenbroeck; Sara; Jan Adamszen
1663 Aug 01; Willem Janszen, Jannetie Jans; Jacob; Jan Gerritszen Van Buytenhuyszen, Wyntie Elberts
1663 Aug 08; Jeuriaen Janszen, Harmeyntie Jans; Jannetie; Jeronymus Ebbing, Sara de Foreest
1663 Aug 12; Jacobus Bradius; Annetie;
1663 Aug 20; Roelof Harmenszen de Raedt; Johannes; Metje Elberts
1663 Aug 21; Adriaen Post, Clara; Geertruyd; Nicolaes Booth, Fytie Michiels
1663 Aug 26; Hendrick Bosch, Marritie Gerrits; Gerrit; Lysbeth Van der Veen
1663 Aug 29; Jan Vedette, Jannetie Jaspers; Francois; Francois Selyn, Marie Dopsen
1663 Sep 02; Paulus Schrick, Maria Verleth; Susanna Maria; Nicolaes Verleth, Cornelis Van Ruyven-Secret., Anna Stuyvesants, Jannetie Verleth
1663 Sep 02; Paulus Schrick, Maria Verleth; Paulus; Nicolaes Verleth, Cornelis Van Ruyven-Secret., Anna Stuyvesants, Jannetie Verleth
1663 Sep 05; Caspar Steenmuts, Jannetie; Caspar; Harmen Smeeman, Geesje Gerrits, Lysbeth Cornelis
1663 Sep 16; Jan Meynertszen, Belitje Plettenburg; Aeltie; Ambrosius de Waran, Grietie Plettenburg
1663 Sep 26; Johannes de Wit, Jannetie Gerrits; Sophy Mary;
1663 Sep 30; Jan Tibout, Sara Van der Vlucht; Theunis; Evert Pieterszen, Jan Theuniszen, Tryntie Rodenburg
1663 Sep 30; Hendrick Kersten; Annetie; Elsje Ebels
1663 Oct 01; Arie Corneliszen, Rebecca Yrens; Belitje; Cornelis Aertszens, Guiliam d’ Honneur, Christina Steentiens
1663 Oct 01; Jan Van Langestraeten, Maria Arents; Tryntie; Pieter Janszen, Judith Bayard
1663 Oct 03; Wilhelmus Bogardus, Wyntie Sybrants; Anna; Cornelis Bogardus, Marritie Loockermans
1663 Oct 04; Abraham Lubbertszen, Francyntie Andries; Nathaniel; Barthel Manicus, Grietie Manicus
1663 Oct 10; Samuel Jacobs, Dievertie Paulus; Annetie; Luydje Schoone
– page 71
1663 Oct 14; Balthus Loockermans, Engeltie Hendricks; Jannetie; Harmen Martenszen, Otto Grim, Annetie Hendricks
1663 Oct 17; Jan Joosten, Tryntie Jans; Annetie; Lucas Andrieszen, Marritie Cornelis, Annetie Joosten
1663 Oct 21; Claes Wouterszen, Barber Jeurie; Elsie; Geertie Lamberts
1663 Oct 31; Lucas Elbertszen, Annetie Jans; Elbert; Annetie Snedickers
1663 Oct 31; Jan Adriaenszen, Styntie Jans; Adriaen; Timotheus Gabry, Heyltie Pieters
1663 Nov 07; Huybert Lambertszen, Jannetie Willems; Maria; Willem Lubbertszen, Joost Goderus
1663 Nov 07; Lucas Adrieszen, Aefje Laurens; Hillegond; Claes Thyszen, Jannetje
1663 Nov 14; Jan Brouwer, Jannetie; Henricus; Pieter Symonszen, Debora Jans
1663 Nov 18; Pieter Pauluszen; Tryntie;
1663 Nov 28; Hans Kierstede, Sara Roelofs; Jacobus; Tryntie Rodenburg
1663 Dec 02; Pieter de Mareets, Lysbeth Harmens; Jacques; Jacques Cousjouw, Annetie Vincent
1663 Dec 05; Reymer Willemszen, Susanna Arents; Tryntie; Simon Barentszen, Susanna Arents
1663 Dec 05; Jan Wanshaer, Baertie Hendricks; Jan; Hendrick Kip, Evert Duycking
1663 Dec 12; Jan Albertszen de Wit, Geertruyd Wyngaerts; Hendrickje; Huyg Barentszen de Cleyn, Lysbeth Van der Liphorst
1663 Dec 16; Pieter Janszen, Marritie Willems; Abraham; Harmen Van Hoboken, Geertie Rutgers, Dirck Janszen-Smit, Marritie Dircks
1663 Dec 16; Pieter Janszen, Marritie Willems; Sara; Harmen Van Hoboken, Geertie Rutgers, Dirck Janszen-Smit, Marritie Dircks
1663 Dec 16; Laurens Van der Spiegel, Sara Webbers; Sara; David Jochemszen, Anna Wallis
1663 Dec 16; Barthel Loth, Harmentie Barents; Engel; Pieter Loth, Engelbert Steenhuyszen, Magdalena Van Vleck
1663 Dec 16; Joost Van der Linden; Jannetie; Pieter Gerritszen, Geertie Rutgerts
1663 Dec 19; Isaac de Foreest, Sara du Trieux; David; Jeronymus Ebbing, Femmetie Kip
1663 Dec 23; Johannes de Peyster, Cornelia Lubberts; Jacob; Fredrick Gysbertszen, Jacob Stryckers, Tryntie Rodenburg
1663 Dec 30; Anthony de Mill, Elisabeth Van der Liphorst; Sara; Hendrick Van de Water, Ytie Stryckers
1663 Dec 30; Gerrit Gerritszen, Annetie Hermans; Fytie; Gerrit Corneliszen, Janneken Wessels
1663 Dec 30; Laurens Van der Sluys, Annetje; Zacharius; Cornelis Pluvier, Neeltje Van Couwenhoven
– page 72
1664 Jan 02; Willem Van der Schuur, Grietie Plettenburg; Pieter; Evert Munck, Belitje Plettenburg
1664 Jan 11; Jacob Kip, Maria de La Montagne; Rachel; Johan de La Montagne, Nicasius Silla-fiscael, Femmetie Kips
1664 Jan 11; Egbert Meyndertszen, Jaepje Jans; Jannetie; Hillegond Joris
1664 Jan 18; Marten Van Waert, Susanna Ver Plancken; Jacobus; Gerrit Janszen Roos, Pieter Stoutenburg, Maria Verplancken
1664 Jan 27; Soert Olfertszen, Ytie Roelofs; Maria; Geesie Fockens
1664 Feb 01; Arent Jeuriaenszen, Belitje Lodowycx; Jeuriaen; Hendrick Obee, Agnietie Boons
1664 Feb 03; Adriaen Huybertszen, Thysje Gerrits; Franck; Huyg Barentszen Cleyn, Joost Adriaenszen, Heyltie Pieters
1664 Feb 10; Jacob Leysler, Elsje Tymens; Susanna; Willem ???, Govert Loockermans, Susanna Leydsler
1664 Feb 10; Cornelis Janszen, Anna Maria Jans; Jannetie; Joris Janszen, Hillegond Joris
1664 Feb 10; Abraham Lambertszen, Jacomyntie Jacobs; Susanna; Lambert Huybertszen, Pieter Sunham, Machtilda Specht, Geertie Lamberts
1664 Feb 10; Guiljam d’Honneur, Christina Steentiens; Jannetie; Gerrit Van Tricht, Tryntie Cregiers
1664 Feb 20; Fredrick Arentszen, Margriet Pieters; Aeltie; Hendrick Obee, Marritie Pieters
1664 Feb 24; Cornelis Steenwyck, Margareta de Riemer; Jacob; Gilles Van Hoornbeeck, Judith Bayard
1664 Feb 27; Abraham Hermer [Kermer], Metje Davids; David; Jacob Kip, Femmetie Kips
1664 Feb 27; Isaac Grevenraedt, Marritie Jans; Lysbeth; Cornelis Steenwyck, Machteld de Riemer
1664 Mar 05; Jan Teuniszen, Marie Jans; Theunis; Jan Spiegelsaen, Gerrit Lambertszen
1664 Mar 05; Jan Corvo, Elisabeth Hendricks; Hillegond; Jacques Tuynier
1664 Mar 12; Rosenvelt, Annetje Croesvelt; Marten; Hendrickje Smits
1664 Mar 12; Pieter Janszen, Marritie Jeuriaens; Dirckie; Jan Janszen Langstraten, Catharina Roemers
1664 Mar 16; Jan de La Montagne, Maria Vernelje; Abraham; Willem de La Montagne, Gerrit Van Tricht, Jacomina Jacobs
1664 Mar 19; Joris Wolsy, Rebecca; Marritie; Carel Van Brugge, Maritie Jacobs Varrivanger
1664 Mar 26; Thomas Laurenszen, Marritie Jans; Aeltje; Jacob Theuniszen de Key, Marritie Van Beeck
1664 Mar 30; Frans Jacobszen, Geertruydje Gerrits; Jacob;
1664 Apr 02; Borger Joris, Engeltie Mans; Elias; Alexander Stultheer, Warnar Wessels, Marritie Burgers
– page 73
1664 Apr 09; Cornelis Pluvier, Neeltie Van Couwenhoven; Hester; Jacob Van Couwenhoven, Johannes Pluvier, Magdaleentie Van Couwenhoven
1664 Apr 20; Willem Van Rasenburg; Johanna; Wilhelmus Beeckman jr, Coutrver
1664 Apr 20; Thomas Lodowyckszen, Geesje Barents; Barent;
1664 Apr 26; Jan Genoeg, Grietie Jans; Annetie; Nicolaes de Lapleine, Machteld de Riemer
1664 Apr 26; Claes Sneding, Maria; Maria; Geertie Langendyck
1664 Apr 30; Jan Janszen de Jong, Aefje Lamberts; Jan; Gerrit Janszen Stavast, Volkertje Pieters
1664 May 11; Coenraedt ten Eyck, Maria Boel; Metje; Boele Roelofszen, Grietie Konings
1664 May 22; Isaac Bedlo, Elisabeth de Potter; Catalina; Jacqyes Casjou, Jacobus Backer, Catharina Roelofs
1664 May 25; Pieter Laurenszen, Marritie Pieters; Andries; Evert Pieterszen, Hillegond Joris
1664 May 25; Jan Bosch, Jacomyntie Jacobs; Johannes; Isaac Vernelje, Jacomyntie Jacobs
1664 May 28; Harmen Van Hoboken, Marritie Pieters; Hendrickje; Hans Steyn and his wife
1664 Jun 02; Jelis Janszen, Christina Laurens; Marie; Matthys Pieterszen
1664 Jun 08; Jacobus de Key, Hillegond Theunis; Johannes; Pieter Jacobszen Marius, Thomas Laurenszen, Jan Van Gelder
1664 Jun 15; Nicolaes Meyert, Lydia Van Dyck; Debora; Johannes Nevius-Secrets., Pieter Reyertszen-Schipper, Jannetje Van Dyck
1664 Jun 18; Jan, Annetje Willems; Aeltie;
1664 Jun 18; Nathaniel Deutum, Sara; Maria; Jaepje Van Rosendael
1664 Jun 22; Christiaen Pieters, Tryntie Cornelis; Paulus; Thomas Lambertszen, Marritie Cornelis
1664 Jun 25; Johannes Lucaszen, Sara Jans; Lysbeth; Evart Pieterszen, Jannetie Wessels
1664 Jul 13; Paulus Turck, Aeltie Barents; Paulus; Albert Leendertszen, Marritie Leendertszen
1664 Jul 20; Roelof Janszen, Geesje Claes; Geertie; Pieter Claeszen Van Bommel, Lysbeth Cornelis
1664 Jul 23; Jan Salmie, Lysbeth Roden; Sara; Lambert Janszen Bosch, Sara Ver Plancken, Barbara Willems
1664 Jul 28; Abraham Jongbloedt, Maria Bernards; Adam Johannes; Pieter Ebel, Aeltie Karstens
1664 Aug 03; Herry Siboutszen, Weyntie Theunis; Jannetie; Jacob Theuniszen Cray, Pieter Janszen, Geertie Theunis
– page 74
1664 Aug 10; Hendrick Hendrickszen, Annetie Jans; Hanna; Jan Hendrickszen, Annetie Ebels
1664 Aug 17; Arent Leendertszen, Gysbertie Harmens; Leendert; Marten Cregier, Aeltie Barents
1664 Aug 17; Jan Jilliszen, Marritje Van Hoboken; Jacobus; Jacob Janszen Moesman, Dirck Janszen Van Cleef, Claesje Elders
1664 Aug 20; Jacob Leendertszen, Rebecca Fredricx; Rachel; Gerrit Van Tricht, Grietie Paulus
1664 Aug 27; Jan Van Gelder, Tanneken Montenac; Johannes; Thomas Laurenszen, Elisabeth Van der Liphorst
1664 Aug 31; Dirck Evertszen, Sytie Reyers; Jannetie;
1664 Sep 03; Jan Adriaenszen Van Duyvelandt, Vroutje Jans; Adriaen; Egbert Meyertszen, Geertie Gerlofs
1664 Sep 14; Pieter Winster, Niesie Van der Leeuw; Jannetie; Timotheus Gabry & wife, Philip Van der Leeuw
1664 Sep 14; Pieter Andrieszen, Geertruyd Samsons; Jannetie; Rutgert Willemszen, Aeltje Sibrants
1664 Sep 14; Meynard Barentszen; Tryntie; Isaac Kip, Johannes Van Couwenhoven, Grietie Jans
1664 Sep 14; Claes Janszen, Annetje Cornelis; Vrouwtie; Nicolaes Verleth, Marritie Jacobs Varrivanger
1664 Sep 24; Pieter Janszen Schol, Grietie Provoost; Grietie; David Provoost, Marritie ten Eyck
1664 Sep 26; Ryck Hendrickszen, Annetje Roelofs; Johannes; Bayken Arents
1664 Sep 29; Abel Hardenbroeck, Annetje Meynderts; Adolphus; Frederick Philipszen, Johannes Hardenbroeck jr, Maria Kip
1664 Oct 01; Nicolaes de la Pleine, Susanna Crisson; Nicholaes; Jacques Casjou, Bayken Arents
1664 Oct 05; Jacob de Commer, Tryntie Huyberts; Elisabeth; Jan Joosten and his wife
1664 Oct 08; , Anna de Soison; Jacobus; Jacques Casjou, Hester Vincent
1664 Oct 19; Jan Pieterszen, Jan Barents; Pieter; Willem Abrahamszen, Saertie Barents
1664 Oct 22; Gysbert Elbertszen, Willemyntie Claes; Aeltje; Hans Kierstede jr, Marritie Loockermans
1664 Oct 22; Andries Andrieszen, Guyten; Marritie; Mettie Davids
1664 Oct 22; Jacob Stephenszen, Gysie Hermans; Andries; Marten Janszen, Aeltie Hermans
1664 Oct 26; Gerrit Hendricksz, Hilletie Gerrits; Tryntie;
1664 Oct 26; Jacob Keeren, Annetje de Vos; Anna Maria; Gerrit Janszen, Annetie Willems
– page 75
1664 Oct 29; Stoffel Hooglant, Tryntie Cregiers; Lysbeth; Marten Cregier & wife, Hendrick Huygen
1664 Nov 02; Claes Bording, Susanna Marsuryns; Jannetie; Pieter Jacobszen Marius, Marritie Van Beeck
1664 Nov 02; Aegidius Luyck, Judith Van Isendoorn; Cathryntie; Petrus Stuyvesant -Directeur General, Judith Bayard
1664 Nov 09; Hendrick Kip, Anna De Silla; Catharina; Laurens De Silla, Gardina De Silla
1664 Nov 09; Arent Evertszen Molenaer, Susanna; Evert; Evert Pieterszen, Lysbeth Salomons
1664 Nov 09; Gerrit Hendrickszen, Sytie Lievens; Willem; Philip Philipszen, Jaepie Jans
1664 Nov 12; Jan Willemszen Van Leyden, Willemtje Jans; Maria; Joost Koekindt, Isaac de Foreest, Susanna De Foreest
1664 Nov 16; Joost Carelszen, Styntie Jans; Jannetie; Egbert Wouters, Sytie Wouters
1664 Nov 16; Marten Reyertzen, Anna Joris Rappalje; Marritie; Jeremias Janszen, Catalina Rapalje
1664 Nov 16; Jan Ottenszen, Geertruyd Jans; Neeltie; Huyg Barentszen, Maria Verplancken
1664 Nov 19; Isaac Kip, Catalyntie; Jacob; Jacob Kip, Baertie Kip
1664 Nov 19; Abraham Janszen, Tryntie Kip; Marritie; Hendrick Kip, Maria Kip
1664 Nov 23; Jacobus Backer, Margrietie Stuyvesant; Abraham; Govert Loockermans, Jacques Casyou
1664 Nov 30; Johannes Van Couwenhoven, Saertie Frans; Jacob; Jacob Van Couwenhoven, Jacomyntie de Lanoy
1664 Nov 30; Thomas Franszen, Elsje Jans; Benjamin; Thomas Ver Donck, Jannetie Booms
1664 Nov 30; Nicholaes Depue, Cathryntie Reynarts; Aaron; Pieter Parmentier, Hendrickje Claes
1664 Dec 06; Hendrick Van Leeuwen; Cornelis; Johannes Van Brug, Cornelis Weylandt, Engeltie Jans
1664 Dec 06; Paulus Richard, Celitie Jans; Hester; Jacques Casjou, Cornelia Lubberts
1664 Dec 10; Stoffel Elswaert, Annetie Jans; Johannes; Hillegond Joris
1664 Dec 14; Johan, Rachel Dircks; Christina; Jacques Casjou, Christina
1664 Dec 21; Pieter Suncam, Debora Jans; Agnietie; Claes Thyssen, Barentje Jans
– page 76
1664 Dec 31; Jan Dirckszen, Sara Theunis; Dirckje; Tryntie Grevenraedt
1664 Dec 31; Claes Dudloos, Aeltje Samsons; Catharyn; Rutgert Willemszen, Juffr. Ver Brack
1665 Jan 12; Jean Dupre, Janneken Dupre; Francyntie; Anthony Dircks, Jacomyntie du Wel
1665 Jan 14; Jan Brouwer, Jannetie Jans; Hendrick; Albert Leenartszen, Ariaentie
1665 Jan 14; Jan Adamszen, Geertie Dircks; Maria; Steven Courtszen, Agniet Lodovyckszen
1665 Jan 18; Cornelis Matthyszen, Barentje Dircks; Matthys; Jan Adamszen
– page 78
1665 Jan 28; David de Voor, Jannetje Frans; Adriaen; Adriaen Dirckszen, Marie Dopzen
1665 Jan 28; Jacob Stoffelszen, Tryntie Jacobs; Jacobus; Nicolaes Verleth, Elsje Thymens
1665 Feb 04; Hendrick Thomaszen, Griet Samuels; Samuel; Hendrick Eduartszen, Lysbeth Cornelis
1665 Feb 08; Cornelis Clopper, Heyltie Pieters; Johannes; Thomas Hall, Marritie Andries
1665 Feb 08; Hendrick Van der Water, Margrietie Ver Meulen; Albertus; Balthazar Bayard, Marritje Loockermans
1665 Feb 08; Douwen Hermanszen, Dirckje Theunis; Anthony; Pieter Janszen, Annetje Corelis
1665 Feb 16; Johannes Nevius; Sarah Catharina; Matthias Nevius, predt tot Montfoort, Elizabeth de Potter
1665 Feb 16; Cornelis Van der Cuyl, Lysbeth Arents; Annetie; Pieter Cornelis, Jacob Kip, Claes Arentszen, Maria Kip
1665 Feb 22; Marten Janszen Mayer, Hendrickje Harmens; Belitje; Christiaen Laurier, Geesie Harmens
1665 Mar 01; Marten Hofman, Emerensje Hofman; Annetie; Jerck Claeszen de Wit, Annetje Croesvelt
1665 Mar 08; Isaac Abrahamszen, Jannetje Jans; Geertruyd; Nicolaes de Carman, Pieter Abrahamszen, Elsje Blanck
1665 Mar 15; Gerrit Manout, Anna Anthony; Marritie; ???Laval Marritie Appels
1665 Mar 15; Willem Lubbertszen, Dirckje Roelofs; Hendrick; Jan Corneliszen, Geertruyd
1665 Mar 15; Hendrick Barentszen, Gerritje Willems; Marritje; Annetje Van Cortlant
1665 Mar 22; Isaac Grevenraet, Marritje Jans; Abraham; Samuel Drisius, Elisabeth Grevenraedt
1665 Apr 01; Willem Wouters, Jannetje Jacobs; Cornelisje; Hendrick Harmenszen, Sara
1665 Apr 10; Gerrit Janszen Roos, Tryntie Arents; Aefje; Boelen Roelofszen, Emerensje Van Zluys, Bayken Arents
1665 Apr 12; Pieter Pieterszen Menist, Judith Rappalje; Lysbeth; Roelof Martenszen, Lysbeth Joriszen
1665 Apr 18; Jan Jacobszen, Metje Jans; Johannes; Pieter Evel, Gritie Jans
1665 Apr 19; Johannes Van Brug, Tryntie Roelofs; Catharina; Jacob Leydsler, Judith Bayard
1665 Apr 19; Valencyn Claeszen, Marritje Jacobs; Matthys; Jan ???, Marritie Jacobs
– page 79
1665 Apr 26; Denys Isaacszen, Lysbeth Jans; Isaac; Thomas Davidszen, Catalyntie Jans
1665 Apr 26; Ambrosius de Waran, Adriaentie Thomas; Lysbeth; Jacob Theuniszen de Key, Marritje Pieters
1665 Apr 26; Gerrit Hein, Hester Jans; Gerrit; Cryn Jacobszen, Pieter Roelofszen, Lysbeth Jans
1665 Apr 29; Adriaen Andrieszen, Belitje Hendricks; Hendrick; Pieter Janszen Romer, Tryntie Reymers
1665 May 06; Jan Lubbertszen, Magdaleen Jans; Pieter; Jan Cornelis de Ryck, Tryntie Cornelis
1665 May 14; Caspar Steeman [Steymets], Jannetje Gerrits; Urselina; Hans Diedericks, Geesje Gerrits, Lysbeth Cornelis
1665 May 20; Jan Vidette, Jannetie Jaspers; Pieter; Nicolaes Dupu, Annetje Abrahams
1665 May 25; , Annetje Vincent; Susanna; Jacques Casjou, Magdalena Casjou
1665 May 25; Frans Bloedtgoet, Lysbeth Jans; Judith;
1665 Jun 03; Adam Onckelbaen, Neeltie Jans; Gerrit; Hillegond Joris
1665 Jun 07; Guiljam de Honneur, Christina Steentjens; Johannes; Warnar Wessels, Peter de Nys, Elisabeth de Potter
1665 Jun 14; Abraham Janszen, Annetje Abrahams; Johannes; Domingo, Marritje Anthony
1665 Jun 14; Samuel Pieters, Marritje Anthony; Pieter; Lucas Pieterszen, Barbara Emanuels
1665 Jun 16; Jacobus Breddie, Catharina; Jacobus;
1665 Jun 21; Simon de Rovaen, Magdaleen Vander Straten; Magdalena; Adriaen Appel, Magdalena Casjou
1665 Jun 21; Lucas Pieterszen, Claertie Lucas; Pieter; Pieter Tamboer, Grietie Cozyns
1665 Jun 24; Gerrit Thyszen, Harmtje Thys; Mathys; Pieter Janszen, Hilletje Jans
1665 Jul 01; Nathaniel Pieters, Annetie Ackermans; David; Lysbeth Ackermans
1665 Jul 12; Lovys Angola, Lare Criolje; Lucretia (triplet); Anna Wallis, Metie Bastiaens
1665 Jul 12; Lovys Angola, Lare Criolje; Elisabeth (triplet); Anna Wallis, Metie Bastiaens
1665 Jul 12; Lovys Angola, Lare Criolje; Anthony (triplet); Anna Wallis, Metie Bastiaens
1665 Jul 12; Hendrick Janszen, Magdalena Hans; Willemtje; Stoffel Van Laer, Dirckie Alberts
1665 Jul 12; Jan Marcus, Marritie Hendricks; Jannetie; Hans Diedercks, Mathys Janszen
1665 Jul 15; Jan Joosten, Tryntie Jans; Annetie; Lucas Andries, Jacobus Van Luchtenburg, Marritie Cornelis, Annetje Joosten
– page 80
1665 Jul 19; Jacobus Schellinger, Cornelia Molyn; Daniel; Isaac Molyn, Jannetje Molyn
1665 Jul 29; Jan Meyndertszen, Belitje Plettenburg; Jacomyntie; Willem Van der Schuuren, Grietie Plettenburg
1665 Aug 11; Otten Philipszen, Jannetje Jans; Johannes; Luytje Hendricks
1665 Aug 14; Jan Evertszen, Grietje Jaspers; Evert; Lambert de Sneyder, Annetje Gerrits
1665 Aug 23; Theunis Gysbertszen Bogaerts, Sara Rappalje; Annetje (twin); Jeronymus Rappalje, Pieter Pieterszen Menist, Judith Bayard, Tryntie Roelofs
1665 Aug 23; Theunis Gysbertszen Bogaerts, Sara Rappalje; Neeltje (twin); Jeronymus Rappalje, Pieter Pieterszen Menist, Judith Bayard, Tryntie Roelofs
1665 Aug 30; Johannes Smelt, Lysbeth Verschuur; Johannes; Jan Hendrickszen Van Gunst, Grietie Heyms
1665 Sep 13; Jeuriaen Janszen, Harmentje Jans; Dirckje; Thomas Franszen, Neeltje Urbanus
1665 Sep 13; Jacques Creisson, Maria Reynard; Jacques; Nicolaes de Lapleine, Heyltje Aertszen
1665 Sep 13; Hans Kierstede, Sara Roelofs; Rachel; Tryntie Roelofs
1665 Sep 16; Lucas Andrieszen, Aefje Laurens; Tietje; Marritie Andries
1665 Sep 20; Adriaen Janszen Koninck, Lysbeth Damen; Lysbeth (twin); Claertje Evels, Geertruyd Jans
1665 Sep 20; Adriaen Janszen Koninck, Lysbeth Damen; Gysbert (twin); Claertje Evels, Geertruyd Jans
1665 Sep 22; Simon Barentszen, Wyntie Arents; Susanna; Sibout Claeszen, Susanna Jans
1665 Sep 22; Marten Claeszen, Jannetje Cornelis; Nicolaes; Geertie Jans
1665 Sep 22; Fredrick Harmenszen, Christina Jans; Lysbeth; Jeremias Janszen, Catalina Joris
1665 Oct 04; Willem Janszen Vredenburg, Appolonia Barents; Isaacq; Pieter Van Couwenhoven, Aeltje Barents
1665 Oct 07; ?? Creveth; Thomas; Capt. de Laval-Secrets., Nicols
1665 Oct 09; Jacob Abrahamszen, Catalyntie Claes; Harpert; Claes Van Elslant, Willemyntie Harperts
1665 Oct 18; Jan Bosch, Rachel Farnelje; Johannes; Dirck J. Van Cleeft, Annetje Lisco
1665 Oct 18; Thomas Franszen, Neeltie Urbanus; Frans; Thomas Verdonck, Jannetje Bonen
1665 Oct 25; Reynier Willemszen, Susanna Aerts; Geertruyd; Sibout Claeszen, Geertie Stoffels
– page 81
1665 Oct 25; Marcus de Soison, Lysbeth Nagtegael; Jean; Jaques Persyn, Jean
1665 Oct 25; Barent Harmenszen, Claesje Jacobs; Jacob; Adriaen Vincent, Marritje Claes
1665 Nov 01; Jan Gunour, Grietje Snedings; Grietie; Tryntie Jans
1665 Nov 04; Jochem Andrus, Emmetje Jans; Elias; Andries Jochmeszen, Celitie Fredricks
1665 Nov 08; Jacob Leysler, Elsje Thymens; Catharina; Jacques Coutirie, Sara Roelofs
1665 Nov 08; Hendrick Bosch; Gerrit; Elisabeth Meermans
1665 Nov 15; Frederick Philipszen, Margriet Hardenbroeck; Adolphus; Johan Hardenbroeck, Abel Hardenbroeck, Ursel Hardenbroeck
1665 Nov 22; Hans Diedericks, Grietie Wernaerts; Hester; Gerrit Gerritszen, Janneken Gerrits
1665 Nov 28; Willem Hofmayer; Rebecca; Jeuriaen Blanck, Tryn Claes
1665 Nov 28; Jacques Casjou, Lydia Willems; Jannetje; Daniel Verveelen, Jannetje Barents
1665 Nov 28; Adriaen Corneliszen, Rebecca Idens; Iden; Cornelis Steenwyck, Annetje Van Cortlant
1665 Nov 28; Jacobus de Key, Hillegond Theunis; Janneken; Pieter Jacobszen Marius, Thomas Laurenszen, Marritie Pieters, Wyntie Theunis
1665 Dec 01; ??? Gerdin, Susanna Levin; Samuel Gerding; Anna Anthony
1665 Dec 13; Frans van Hoogten, Marritie Gerrits; Marritie; Thomas Hall, Anna Maria Bayard
1665 Dec 20; Jan Coelie, Janneken Vandyck; Wilhelmus; Hendrick Van Dyck, Nicolaes Meyert, Dievertie Van Dyck
1665 Dec 30; Reynier de Nys, Catalyntie Van der Koolen; Soetje; Nicolaes Meyert, Annetje Hardenbroeck
1665 Dec 30; Christiaen Laurier, Anna Hermans; Michiel; Gys Albertszen, Annetie Hardenbroek
1666 Jan 03; Dirk Janszen, Marritje Dircks; Jan; Dirck Janszen Van Cleeft, Saertie Schepmoes
1666 Jan 10; Daniel Ver Veelen, Alida Schaets; Anna Maria; Johannes Verveelen, Agnietie Schaets, Sara Foreest
1666 Jan 10; Pieter Stoutenburg, Aefje Van Tienhoven; Lucas; Jan Vinge, Sara Roelofs
1666 Jan 10; Pieter de Riemer, Susanna De Foreest; Isaac; Samuel Drisius, Isaac De Foreest, Elisabeth Grevenraedt
1666 Jan 27; Gerrit Hendrickszen, Marritje Lamberts; Isaacq; Thomas Hall, Rebecca Idens
– page 82
1666 Jan 27; Cornelis Pluvier, Neeltje Van Couwenhoven; Lysbeth; Johannes Van Couwenhoven, Gysbert Elbertszen, Aetlje Van Couwenhoven
1666 Jan 27; Laurens Van der Spiegel, Sara Webbers; Johannes; Wolfert Webber de Jonge, Christyntie Capoens
1666 Jan 27; Gysbert Elbertszen, Willemtje Claes; Aeltje; Johannes Van Couwenhoven, Cornelis Pluvier, Aeltje Van Couwenhoven
1666 Jan 31; Christoffel Hooglant, Tryntje Cregiers; Harmen; Marten Cregier, Elisabeth Cregier
1666 Jan 31; , Geertie Lamberts; Barber; Lambert Huybertszen, Vrouwtie Gerrits
1666 Feb 07; Jacob Janszen, Saertie Pieters; Jannetie; Jacques de Coster, Jannetje Fredricks
1666 Feb 14; Jan Janszen Van Langestraet, Marritie Arents; Johannes; Claes Janszen Tuynier, Cuynert Arents
1666 Feb 17; , Catalyn Jans; Sara; Anna Minnens
1666 Feb 21; Johan Van Breester, Marritie Andries; Tryntie; Stoffel Hooglant, Heyltie Pieters
1666 Feb 21; Salomon Pieters, Maria Anthony; Anthonius; Manuel Pieters, Anna Wallis
1666 Mar 03; Cornelis Jacobszen; Hendrick; Rebecca Idens
1666 Mar 14; Hendrick Van Bommel, Rachel de Trieux; Abraham; Jacob Kip, Maria Kip
1666 Mar 14; Anthony de Mill, Elisabeth Van der Lipshorst; Anthony; Joannes de Peyster, Catharina Roelofs
1666 Mar 17; Johannes Scholtens, Saertie Jans; Annetie; Elias Michielszen, [& wife] Grietie Jacobs
1666 Mar 21; Hendrick Janszen, Saertie Thomas; Sara; Hendrick Perssen, Sara Bray
1666 Apr 07; Elias Michielszen, Grietie Jacobs; Michiel; Samuel Etsal, Sytie Hertmans
1666 Apr 09; Abraham Janszen, Grietie Paulus; Abraham; Huyg Barents, Willemyntie de Kley
1666 Apr 17; Albert Koninck, Grietie Lievents; Roelof; Cornelis Clopper, Marritie Boelen
1666 Apr 17; Adolf Pieterszen, Aechtie Dircks; Marritie; Stoffel Hooglant, Tryntie Cregier
1666 Apr 21; Dirck; Anna; Gosyntie Verhagen
1666 Apr 25; Willem Van der Schuur, Grietie Plettenburg; Johannes; Adriaen Andrieszen, Belitje Plettenburg
– page 83
1666 Apr 25; Simon Claeszen, Annetie Lodovycks; Lodovyc; Harmen Janszen
1666 May 16; Arent Jeuriaenszen Lansman, Belitje Lodovycx; Maria; Kiere Wouters, Cornelia Vanlaer
1666 May 16; Herry Breser, Susanna Breser; Isaac; Marritie Huyberts
1666 May 26; Isaac Grevenraedt, Marritie Jans; Lysbeth; Thomas Lambertszen, Jannetje Jans
1666 May 26; Thomas Lodovycszen, Geesje Barents; Cornelia; Andries Albertszen, Marritie Appels
1666 May 30; Dirck Hendrickszen, Anna Maria; Lucretia (twin); Sara Roelofs, Tryntie Roelofs
1666 May 30; Dirck Hendrickszen, Anna Maria; Lysbeth (twin); Sara Roelofs, Tryntie Roelofs
1666 May 30; Cornelis Janszen, Metie Barents [Bastiaens?]; Aefje; Evert Aertszen, Annetie Bastiaens
1666 Jun 04; Herck Sibertszen, Wyntie Theunis; Ariaentie; Jacobus de Key, Marritie Lievens
1666 Jun 04; Jan Tiebout, Sara Van der Vlucht; Jacomyntie; Joris Jacobszen, Hillegond Joris
1666 Jun 06; Francois Boon, Lysbeth Cornelis; Jacob; Marritie Pieters
1666 Jun 21; Hendrick Klomp, Catharina Kuickhorst; Hendrick; Harmen Van Hoboken, Sibertie
1666 Jun 21; Charsten Luurtszen, Anna de Vos; Aeltje; Mattheus de Vos, Reynout Reynoutszen, Maria de Vos
1666 Jun 27; Jeronymus Ebbing, Johanna de Laet; Maria (twin); Isaac de Foreest, Hillegond Megapolensis, Johanna de Hulter
1666 Jun 27; Jeronymus Ebbing, Johanna de Laet; Francina (twin); Isaac de Foreest, Hillegond Megapolensis, Johanna de Hulter
1666 Jul 04; Jan Manshaer, Baertie Kip; Carel; Johannes de La Montagne, Olof Stephenszen Van Courtlant, Annetje Kip
1666 Jul 04; Philip Corszen, Aefje Borgers; Annetie; Jacob Kip, Femmetie Kip
1666 Jul 07; Isaac de Foreest, Sara de Trieux; Maria; Jacob Kip, Rachel de Trieux
1666 Jul 07; David de Mareez, Maria Sorier; Daniel; Walraven
1666 Jul 14; Johannes Van Brug, Cathryntie Roelofs; Pieter; Johannes de Peyster, Marritje Loockermans
1666 Jul 18; Meyndert Courten, Maria Peters; Wyntie; Herman Wessels, Geertie Wessels
1666 Jul 25; Cornelis Janszen, Anna Maria Jans; Vrouwtie; Jan Corneliszen, Hillegond Joris
1666 Jul 25; Pieter Janszen, Marritie Jeuriaens; Belitje; Jan Janszen Van Langerstraten, Engeltie Pieters
1666 Jul 25; Thomas Laurenszen, Marritie Jans; Laurens; Pieter Jacobszen Marius, Lysbet Vanderveen
– page 84
1666 Aug 12; Francois Rombout, Aeltje Wessels; Johannes; Warner Wessels, Marritie Wessels
1666 Aug 15; Pieter Pauluszen, Harmtje Pieters; Belitje; Isaac Abrahamszen, Hester Webbers
1666 Aug 25; Adam Onckelbaen, Neeltie Jans; Jan;
1666 Aug 29; Isaac Kip, Catalyntie Hendricks; Jacob; Jacob Kip, Anna Kip
1666 Aug 29; Nicolaes de Meyert, Lydia Vandyck; Lysbeth; Jan de Ret, Rycke de Ret
1666 Sep 05; Jan Van Gelder, Tanneken Montanac; Hermanus; Hermanus Van Gelder, Maryntie Montanac
1666 Sep 08; Gerrit Corneliszen, Chieltje Cornelis; Jan; Thunis Cornelis, Fytie
1666 Sep 12; Jan Adamszen, Geertruyd Dircks; Barbertie; Cornelis Mathyszen, Willemtje Joosten
1666 Sep 15; Pieter Suncam, Debora Jans; Johannes; Marten Cregier de Jonge, Margriettie Stuyvesants
1666 Sep 19; Marten Reyertszen, Annetje Joris Rapelye; Joris; Michiel Hanszen, Catalina Jeronymus
1666 Sep 19; Arent Isaacszen, Styntie Laurens; Catharina; Hillegond Joris
1666 Sep 22; Johannes de Peyster, Cornelia Luberts; Johannes; Johannes Van Brug, Jacques Couseau, Margareta de Riemer
1666 Sep 22; Claes Sneding, Maria; Grietie; Claertie Ebels
1666 Sep 22; Pieter Winster, Niesje; Johannes; Coenraet Ten Eyck, Marritie Boesen
1666 Oct 03; Isaac Abrahamszen, Jannetje Jans; Geertruyd; Jacob Kip, Elsje Blanck
1666 Oct 06; Pieter Aldrics, Maria Wessels; Sigfridus; Allard Anthony, Warnard Wessels, Christina Wessels
1666 Oct 10; Johannes Van Couwenhoven, Saertie Frans; Francois; Cornelis Pluvier, Neeltie Couwenhoven
1666 Oct 13; Joost Carelszen, Styntie Jans; Cornelis; Jacob Abrahamszen, Engel Jans
1666 Oct 13; Jan Meyndertszen, Belitje Plettenburg; Etje; Willem Van der Schuur, Grietie Plettenburg
1666 Oct 13; Pieter Simonszen, Catharina Simons; Lysabeth; Willem Keller, Lysbeth Joris, Maria Hardt
1666 Oct 15; Pieter Janszen Schol, Grietie Provost; Johannes; Agnietie Montagne
– page 85
1666 Oct 15; Hendrick Van Doesenburg, Marritje Hendricks; Johannes; Pieter Janszen Van Werckendam, Evert Duicking, Jannetje Jaspers
1666 Oct 15; Abraham Lambertszen, Jacomyntie Jacobs; Sara; Hans Kierstede, Marritje Lamberts
1666 Oct 20; Barent Courtin, Annetje Jans; Annetie; Aeltie Claes
1666 Oct 20; Adriaen Elderszen, Jannetje Dircx; Eldert; Belitie Hendricx
1666 Oct 24; Joris Jacobszen, Tryn Claes; Harmen; Jan de Koeckenbacker, Hillegond Joris
1666 Oct 24; Jan Vidette, Jannetje Jaspers; Jannetje; Jan Gerdyn, Hester Vincent
1666 Nov 03; Hendrick Albertszenbosch, Maria Eshuis; Hillegond;
1666 Nov 07; Gerrit Hendrickszen, Sytie Lievens; Dievertie; Pieter Ebel, Anna Minnens
1666 Nov 07; Dirck Corneliszen, Lysbeth Joris; Johannes; Jeronymus Joris, Catalina Joris
1666 Nov 07; Cornelis Hendrickszen, Styntie Hermans; Celistie; Jan Wouterszen, Luytie Schonen
1666 Nov 07; Nicolaes de la Pleine, Susanna Creison; Jean; Nicolaes Dupu, Christina Tilly
1666 Nov 13; Wolfert Webber, Grietie Warnard; Warnard; Bernardus Hassing, Anna Wallis
1666 Dec 05; Jacob Kip, Maria de Lamontagne; Maryken; Willem de Lamontagne, Jacques Couseau, Tryntie Kip
1666 Dec 05; Paulus Turck, Aeltie Barents; Maryken; Ariaentie Verplancken
1666 Dec 08; Jan Corneliszen, Marritje Gerrits; Jannetie; Elias Michielszen, Pieter Janszen, Marritie Balthus
1666 Dec 08; Reymer Vanderkoesen, Catalyntie; Soetie (twin); Nicolaes de Mayert, Warner Wessels, Lydia Vandyck, Annetie Hardenbroeck
1666 Dec 08; Reymer Vanderkoesen, Catalyntie; Zacharias (twin); Nicolaes de Mayert, Warner Wessels, Lydia Vandyck, Annetie Hardenbroeck
1666 Dec 12; Marten Hofman, Emmerens de Wit; Marritie; Bay Cruysvelt, Marritie Elsenhuysen
1666 Dec 26; Johannes Mellens, Lysbeth Michiels; Rachel; Jacob Swart, Elsje Pieters
1666 Dec 28; Cornelis Steenwyck, Margareta de Riemer; Isaacq; Samuel Drisius, Catharina Roelofs
1666 Dec 29; Willem Huycken, Annetje; Jacob; Jan Colyn, Tytie Davids
1667 Jan 02; Abraham Lubbertszen, Francyntie Andries; Abraham; Christen Luurtszen, Anna de Vos
1667 Jan 02; Jan Pieterszen, Jannetie Barents; Barent; Jan Harberding, Mayken Barents
– page 86
1667 Jan 05; Johannes Casparszen, Maria Theunis; Jannetie; Melchior Casparszen, Elsje Van Ruyvenkamp
1667 Jan 05; Jan Hendrickszen, Annetie Abrahams; Pietertie; Jan Adriaenszen, Tytie Jellen
1667 Jan 05; Joris Janszen, Marritie Rutgers; Rutger; Pieter Janszen, Hillegond Joris
1667 Jan 09; Jan Hermanszen, Styntie Jans; Jan; Evert Keteltas, Tytie Lippens
1667 Jan 09; Wouter Gysbertszen, Dorothee Jochems; Aeltie; Jacob Gysbertszen, Elsje Blanck
1667 Jan 11; Jacob Abrahamszen, Sytie Ariaens; Abraham; Ebbert Wouterszen, Engeltie Jans
1667 Jan 11; Roelof Janszen Van Meppelen, Geesje Claes; Geesje; Isaac de Foreest, Annetie Meynderts
1667 Jan 19; Ryck Hendrickszen, Annetie Roelofs; Roelof; Jan Adrienszen, Lydia Wely
1667 Jan 23; Bay Croesvelt, Annetie; Kaspar;
1667 Jan 27; Pieter Fredrickszen, Annetie Jans; Johannes (twin); Charston Luurzen, Walburg de Silla, Adriaen Andries Verdonck
1667 Jan 27; Pieter Fredrickszen, Annetie Jans; Jacob (twin); Charston Luurzen, Walburg de Silla, Adriaen Andries Verdonck
1667 Jan 30; Jan Otten, Geertruyd Jans; Lysbeth; Daniel Verveelen, Alida Schaerts
1667 Feb 02; Meynart Laurentszen, Tryntie Reyniers; Geertruyd; Daniel Verveelen, Geertie Jans
1667 Feb 13; Claes Diedeloos, Aeltie Samsons; Samson; Rutgerts Willemszen, Janneken Coutois
1667 Feb 13; Gysbert Janszen, Hendrickje Jans; Johannes; Allard Koning, Lysbeth Boons
1667 Feb 16; Jan Sprong, Annetje Johannes; Johannes; Joachem Beeckman, Adriaentie Gerrits
1667 Feb 16; Jan Thomaszen, Apollonia Cornelis; Ariaentie; Hendrick Peers, Adriaentie Trommels
1667 Feb 16; Samuel Jacobs, Diever Paulus; Samuel; Adriaen Isaacs, Luytie Schonen
1667 Feb 16; Jean Dupre, Jannetie; Maria; Jacomina Drun
1667 Feb 16; Nicolaes Dupue, Catharina Reynards; Magdalena; Jacob Mens, Susanna Karson
1667 Feb 20; Caspar Corneliszen, Neeltje Jans; Saertie; Pieter Janszen, Saertie Jans
1667 Feb 23; Abel Hardenbroeck, Annetje Meynards; Anna Marie; Hendrick Obe, Maria Hardenbroeck
1667 Feb 27; Gerrit Janszen Roos, Tryntie Arents; Aeltie; Jan Vinge, Tryntie Roelofs
1667 Feb 30; Jochem Andrieszen; Josua; Celitie Fredricx
– page 87
1667 Apr 06; Willem Lubbertszen, Dirckje Roelofs; Sara; Jacob Meissen, Mayken
1667 Apr 13; Gysbert Elbertszen, Willemtje Claes; Neeltie; Hans Kierstede, Jannetie Kierstede
1667 Apr 18; Thomas Nayler, Maria; Thomas; Thomas Hall, Hillegond Joris
1667 Apr 18; Arent Leenartszen, Gysbertje Harmens; Gerrit; Pieter Hesselszen, Apollonie Barents
1667 Apr 24; Thomas Franszen, Neeltie Urbanus; Urbanus; Evert Keteltas
1667 Apr 24; Frederick Arentszen, Margrietie Pieters; Aeltie; Hendrick Obe, Tryntie Jonas
1667 May 08; Dirck Evertszen, Feytie Reyerts; Hendrick;
1667 May 15; Alexander Kockeveer, Judith Jans; Catalina; Joost Kockuyt, Jannetje de Lacluse
1667 May 15; Jan Pieterszen, Grietje Cozyns; Vrouwtie; Cozyn Gerritszen, Vrouwtie Gerrits
1667 May 21; Willem Maret, Maria; Elisabeth; Patric Hees, Maria Breser
1667 May 26; Jan Genou, Grietie Snedin; Susanna; Claes Evels, Karsten Sneding
1667 Jun 01; Lambert Van Neck, Maritie Jacobs; Maritie; Lambert Janszen, Claertie Lamberts, Hendrickje Simons
1667 Jun 01; Ritsard Wilkens, Sara; Sara;
1667 Jun 12; Nathaniel Pieters, Annetie Davids; Hester; Wiggard Reymertszen, Lysbeth Ackermans
1667 Jun 12; Paulus Ritzard, Celitie Jans; Paulus; Isaac de Foreest, Elsje Thymens
1667 Jun 12; Cornelis Clopper, Heyltie Pieters; Catalina; Jan Breedstede, Annetie Loockermans
1667 Jun 12; Marten Meyer, Hendrickje Hermans; Jan; Joris Stephenszen, Annetje Hermans
1667 Jun 19; Elbert Aertszen, Grietie Wessels; Arent; Wessel Evertszen, Wyntie Elberts
1667 Jun 26; Jacob Leendertszen, Rebecca Fredricks; Johannes; Jan Evertszen Bout, Hans Kierstede, Tryntie Simons, Jannetie Kierstede
1667 Jul 03; Egbert Meyndertszen, Jaepie Jans; Meyndert; Jacob Kip, Maria de Lamontagne
1667 Jul 10; Pieter Abrahamszen Vanduurszen, Hester Webbers; Annetie; Abraham Pieters, Anna Wallis, Anneken Webbers
1667 Jul 13; Jan de Caper, Baertie Kip; Jacomyntie; Hendrick Kip, Femmetie Kip
1667 Jul 20; Jacobus Van de Water, Engeltie Jeuriaens; Lysbeth; Thomas Lambertszen, Lysbeth Meersmans
– page 88
1667 Jul 24; Joost Van der Linden, Fytie Van Gelder; Hendrickje; Jan Cornelis de Ryck, Tryn Jonas
1667 Jul 31; Isaac Bedlo, Elisabeth de Potter; Pieter; Gerrit Van Tricht, Elsje Tymens
1667 Aug 14; Francois d’Angola, Barbara Manuels; Isabel; Emanuel Sanders, Marritie Portugies
1667 Aug 21; Laurens Sacrise, Annetie Oenen; Femmetie; Herman Wessels, Niesje Uytten
1667 Aug 28; Frans Goedbloedt, Lysbeth Jans; Wilhelmus; Lysbeth Cornelis
1667 Aug 28; Fredrick Hendrickszen, Lysbeth Salomons; Catharyn; Aechtie Laurens
1667 Aug 28; Jan Coely, Jannetie Van Dyck; Lysbeth; Hendrick Van Dyck, Dievertie
1667 Aug 31; Thomas Lodvyckszen, Geesje Barents; Leenard; Lysbeth Arents
1667 Aug 31; Philip Corszen, Geesje Borgers; Pieter; Pieter Aldrics, Maria Wessels
1667 Sep 11; Huybert Hendrickszen, Marritie Hendricks; Hendrick; Joost Carelszen, Claertie Leydecker
1667 Sep 25; Abraham Kermer, Metje Davids; Grietje; Hendrick Tamboer, Catalina Kip
1667 Sep 25; Anthony, Hester Leenarts; Jeams; Jeams Webber, ??? Rybings
1667 Sep 28; Adam Onckebaen, Neeltje Jans; Maria; Hillegond Joris
1667 Sep 28; Jange; Jange; Marritie
1667 Oct 09; Johannes Scholtes, Saertie Jans; Maria; Thomas Laurenszen, Adriaentje Thomas
1667 Oct 12; Lucas Andrieszen, Aefje Laurens; Andries; Jan Janszen Breedstede, Tryn Jans
1667 Oct 14; Pieter Roelofszen, Lysbeth Jans; Jacobus; Evert Pieterszen Keteltas, Susanna Jans
1667 Oct 19; Jan Gerritszen, Grietie Theunis; Gerritje; Theunis Kray, Hester
1667 Oct 23; Jeuriaen Janszen, Harmentie Jans; Johannes; Thomas Franszen, Annetje Abels
1667 Oct 23; Denys Isaacszen, Lysbeth Isaacs; Lysbeth; Nicolaes Meyert, Lydia Van Dyck
1667 Oct 23; Willem Van der Schuuren, Grietie Plettenburg; Magdaleen; Jacob Daniels, Susanna Bordings
1667 Nov 02; Simon Vel, Anna Vincent; Simon; Jan Gerdyn, Maria de Vos
1667 Nov 06; Adriaen Corneliszen, Rebecca Idens; Grietie; Thomas Hall, Margareta de Riemer
1667 Nov 06; Claes Sneeding; Marie; Marritie Hendrick Van Haerlem
– page 89
1667 Nov 06; , Maria Van Hoboken; Abraham;
1667 Nov 06; Herman Janszen, Saertie Pieters; Johannes; Gerrit Janszen Van Halen, Anna Willems
1667 Nov 13; Jacob Leysler, Elsje Thymens; Jacob; Cornelis Dirckszen, Tryntie Roelofs
1667 Nov 20; Balthus Bayard, Marritie Loockermans; Araentje; Nicholas Bayard, Janneken Loockermans
1667 Nov 20; Andries Andrieszen, Niesje Andries; Huybert; Hendrick Obee, Marritie ten Eyck
1667 Nov 27; Fredrick Philipszen, Margriet Hardenbroeck; Annetie; Johannes Hardenbroeck, Maria Hardenbroeck
1667 Nov 27; Stoffel Van Laer, Catharina Jans; Johannes; Anthony de Mill, Elisabeth Van der Liphorst
1667 Nov 30; Pieter Janszen, Marritie Willems; Jan; Herman Wessels, Geertie Wessels
1667 Dec 07; Jean Vedette, Janneken Jaspers; Hester; Jan Gerdyn, Hester Vincent
1667 Dec 07; Claes Bording, Susanna Martyryn; Hester; Pieter Jacobszen Marius, Marritie Beeck
1667 Dec 07; Jan Gerritszen Van Buytenhuysen, Tryntie Van Luyt; Andries; Marritie Hendricks
1667 Dec 11; Hendrick Janszen Spiering, Magdalena Hans; Cathryntie; Dirck Claeszen, Peryntie Michiels
1667 Dec 11; Isaac Grevenraedt, Marritie Jans; Lysbeth; Pieter de Riemer, Lysbeth Grevenraedt
1667 Dec 11; Dirck Janszen Smit, Marritie Dircx; Neeltie; Moer Pieters
1667 Dec 13; Willem Wouterszen, Jannetie Jacobs; Wouter; Rutgert Willemszen, Metje Davids
1667 Dec 14; Willem Isaacsen Van Vredenburg, Apollonia Barents; Cornelia; Paulus Turck, Marritie Jans
1667 Dec 25; Cornelis Pluvier, Neeltie Van Couwnehoven; Johannes; Pieter Van Couwenhoven, Sara Uytden Eyckenhout
1667 Dec 28; Pieter, Rebecca Bresers; Rebecca; Susanna Bresers
1667 Dec 28; Willem Hoffmayer, Maria; Jeronymus; Geertruyd Adams
– page 90
1668 Jan 04; Barthel Loth, Harmentie Barens; Anna Maria; Pieter Loth, Isaac Van Vleck, Gerritje Lamberts
1668 Jan 18; Sander Wats; Jacob; Pieter Winster, Annetie Cocx
1668 Jan 22; Claes Janszen, Geesie Foppen; Dievertie; Fop Janszen, Gerrit Janszen Sneeding
1668 Jan 28; Gerrit Hendrickszen, Marritie Lamberts; Maria; Adriaentie Trommels
1668 Feb 05; Johannes Bosch, Rachel Vermelje; Catharina; Geertie Theunis
1668 Feb 05; Laurens Vander Spiegel, Sara Webbers; Jacobus; Cornelis Janszen Gruis, Arnout Webber, Marritie Cornelis
1668 Feb 12; Gerrit Nanning; Elisabeth; Mary
1668 Feb 19; Simon Claeszen van Huyszen, Annetje Lodovycks; Johannes (twin); Jan Claeszen Van Huyszen, Marritie Claes, Annetie Claes
1668 Feb 19; Simon Claeszen van Huyszen, Annetje Lodovycks; Pieter (twin); Jan Claeszen Van Huyszen, Marritie Claes, Annetie Claes
1668 Feb 19; Dirck Corneliszen, Lysbeth Joris; Joris; Cornelis Dirckszen, Aeltie Ariaens
1668 Feb 19; Hans Kierstede, Jannetie Loockermans; Hans; Govert Loockermans, Sara Kierstede
1668 Feb 19; Hendrick Hendrickszen, Wyntie Rycke; Ryck; Hendrick Rycke, Lysbeth Cornelis
1668 Feb 22; Sander Stilteel, Marritie Borgers; Lysbeth; Joris Burgerszen, Marritie Lievens
1668 Feb 22; Jan Joosten, Tryntie Jans; Geertruyd; Anthony de Mill, Joost Gerritszen, Aefje Laurens, Geertruyd Jans
1668 Mar 11; Johannes Nevius, Adriana a’Braeckel; Johanna; Wilhelmus a’Braeckel, Swaentie de Potter
1668 Mar 28; Augustyn Manuels, Anna Marie; Anna; Manuel Pieters, Sara Roelofs
1668 Apr 01; Simon Blanck, Wyntie Arents; Wyntie; Jeuriaen Blanck jr, Susanna Arents
1668 Apr 08; Elias Michielszen, Grietie Jacobs; Jacobus; Pieter Janszen, Tryntie Walings
1668 Apr 11; Jean Tilee, Christina; Rachel; Nicolaes de Lapleine, Rachel Croisou
1668 Apr 11; Jacques Cousart, Lydia Willems; Jacques; Meynart Coerten, Sytie Lievens
1668 Apr 18; Jan Van Breedstede, Marritie Andries; Maria; Jacob Abrahamszen, Tryntie Cregiers
1668 Apr 22; Herk Siboutszen, Wyntie Theunis; Hilletie; Jonas Bartelszen, Tryntie Wemeyers
1668 Apr 22; Warnard Wessels, Debora Pieters; Johannes; Pieter Corneliszen, Annetje Hertmans
– page 91
1668 Apr 24; Dirk Janszen Vander Cleeft, Geesjie Hendricks; Abraham; Hendrick Willemszen, Thomas de Laval, Lysbeth Stocmans
1668 May 06; Johannes Smedes, Lysbeth Ver Schuur; Abraham; Jan Hendrickdszen Van Gunst, Jannetie Van Dyck
1668 May 06; Abraham Lambertszen, Jacomyntie Jacobs; Jacob; Stoffel Hooglandts, Trynitie Cregiers
1668 May 16; Reynier Willemszen, Susanna Arents; Willem; Sibout Claeszen, Marritie Jacobs
1668 May 21; Christiaen de Lorier, Anna Hermans; Belitje; Marten Janszen Mayer, Hendrickje Harmens
1668 May 30; Claes, Grietie Alberts; Aucke;
1668 May 30; Jacob Abrahamszen, Sytie Adriaens; Adriaen; Jan Janszen Van Breedstede, Elsje Jans
1668 May 30; Jacob Janszen Blaeck, Sara Pieters; Jan; Willem Wouters, Jannetie Willems
1668 Jun 03; Cornelis Hendrickszen, Styntie Hermans; Johannes; Charsten Luursen, Geertie Thomas
1668 Jun 06; Pieter Belou, Francyn de Bou; Pieter; Nicolaes Stillewil, Annetie
1668 Jun 10; Jans Janszen Langestraten, Marritie Arents; Teuntie; Jacob Kip, Philip Janszen Van Vollenhoven, Grietie Foppen
1668 Jun 10; Francois de Lachaire, Jannetie Hillebrants; Nicolaes; Jacob Barentszen Kool, Marritie Simons
1668 Jun 10; Jeuriaen Thomaszen, Ryckie Hermans; Thomas; Geurt Courten, Annetje Gerrits
1668 Jun 13; Walraven, Hester Donrinees; Anneken; Jacques Coutucier, Geertie Rutgers
1668 Jun 17; Willem Traeter, Elsje Evels; Jacob; Pieter Evel, Claertie Evels
1668 Jul 01; Hendrick Van Bommel, Rachel Roscelje; Grietie; Jacob du Trieux, Rebecca du Trieux
1668 Jul 04; , Catalyntie Jans; Marritie; Marritie
1668 Jul 08; Wouter Gysbertszen, Dorethee Kelders; Jochem; Jeuriaen Blanck, Christyntie Capoens
1668 Jul 15; Salomon Pieters, Marritie Anthony; Jacob; Christina Van Angola
1668 Jul 18; Jan Sprong, Annetie Sedelaers; Abraham; Harmen Van Hoboken, Hillegond Joris
1668 Jul 18; Jacobus de Key, Hillegond Theunis; Johannes; Pieter Jacobszen Marius, Geertie Theunis
1668 Jul 21; Pieter Hesselszen, Lysbeth Gerrits; Hessel; Jacob Kip, Maria de La Montagne
– page 92
1668 Aug 05; Daniel Britting, Annetie; Ritsard; Ritsard Derdeman, Annetie Stillewil
1668 Aug 05; Jan Adamszen, Geertruyd Dircx; Jacobus; Roelof Albertszen, Cornelis Lodovyckszen, Catharine Boots
1668 Aug 08; Jan Gerdyn, Hester Vincent; Johannes; Adriaen Vincent, Isaac Bedlo, Elisabeth de Potter
1668 Aug 29; Marten Janszen Mayer, Hendrickje Hermans; Annetie; Bay Cruysvelt, Marritie Elsenhuysen
1668 Aug 29; Jeams Woedens, Jannetie Theunis; Prudens; Ariaentie Gerrits
1668 Sep 16; Philip Cours, Aechtie Borgers; Johannes; Annetie Jans
1668 Sep 26; Abraham Pieterszen, Elsje Gerrits; Gerrit; Claertie Evels
1668 Sep 26; Charsten Luurzen, Anna de Vos; Mattheus; Jacob Varrevanger, Maria de Vos
1668 Sep 26; Pieter Stoutenburg, Aechtie Van Tienhoven; Isaac; Jacob Kip, Tryntie Roelofs
1668 Oct 10; Jan Kipshaven, Baertie Jans; Metie; Lysbeth Jans
1668 Oct 21; Christiaen Pieterszen, Tryntie Cornelis; Jacob; Ide Van Vorst, Adriaen Vincent, Hilletie Jans
1668 Oct 26; Pieter Janszen, Marritie; Arientie (twin);
1668 Oct 26; Pieter Janszen, Marritie; Styntie (twin);
1668 Oct 26; Gysbert Elbertszen, Willemyntie Claes; Maria; Dirck Corneliszen, Neeltie Couwenhoven
1668 Oct 31; Abraham Janszen, Tryntie Hendricks Kips; Petronella; Jan Wanshaer, Catalyntie Kips
1668 Oct 31; Adriaen Janszen, Lysbeth Adams; Maria; Aechtie Jans, Tryn Jans
1668 Nov 04; Jacob Barentszen, Marritie Simons; Barent; Barent Jacobszen, Maritie Leenarts
1668 Nov 07; Nicolaes de Meyer, Lydia Van Dyck; Henricus; Dievertie Van Dyck
1668 Nov 14; Nicolaes de Lapleine, Susanna Creison; Maria; Thomas Franszen, Marritie Jacobs
1668 Nov 18; Jan Harberding, Mayken Barents; Assudias; Robbert Sandertszen, Catalintie Barents, Lysbeth Balthus
1668 Nov 21; Otto Gerritszen, Engeltje Pieters; Gerrit; Pieter Laurenszen, Aeltie Obe
1668 Nov 25; Pieter Winster, Niesie Van der Leeuw; Pieter; Evert Keteltas, ??? Vanderleeuw
1668 Nov 25; Henry Breser, Susanna Thomas; Abraham; Marritie Pieters;
1668 Nov 25; Thomas Berry, Mary Breser; Thomas; Marritie Pieters
– page 93
1668 Dec 05; Theunis Gybertszen, Sarah Rappalje; Gysbert; Jan Louwen, Catharyn Loot
1669 Jan 06; Nicolaes Jeams; Elisabeth; Elsje Van Ruwenkamp
1669 Jan 10; Joost Charstenszen, Styntie Jans; Catalyn; Reymer Willemszen, Claertie Leydeckers
1669 Jan 11; Cornelis de Visscher, Anna Maria Jans; Jan; Laurens Vander Spiegel, Hillegond Joris
1669 Jan 11; Jan Van Gelder, Tanneken Montenac; Elisabeth; Frans Montinac, Lysbeth Obe
1669 Jan 13; Jan Hendrickszen, Annetie Bastiaenszen; Hendrickje; Hendrick Bastiaenszen, Anna Bordings
1669 Jan 13; Hendrick Janszen, Saertie Thomas; Jannetie; Metje Grevenraedt
1669 Jan 16; Walraven Claerhout, Cniertje Willems; Belitje; Hendrick Willemszen, Femmetje Joosten
1669 Jan 20; Isaac Kip, Catalyntie Hendricks; Johannes; Jan Wanshaer, Susanna Willems
1669 Jan 20; Andries Claeszen, Tryntie Michiels; Claes; Jan Dirckszen, Fytie Michiels
1669 Jan 20; Frans Franszen, Marritie Frans; Frans; Jan Evertszen Bout, Jacob Kip, Marritje Appels
1669 Jan 23; Thomas Movel, Debora Mes; Debora; Elisabeth de Potter
1669 Jan 27; Jan Thomaszen, Apollonia Cornelis; Thomas; Thomas Koninck, Jacob Corneliszen, Geertie Cornelis
1669 Feb 03; Lovys du Bois, Catharina Blancen; Salomon; Nicolaes Dupue, Susanna de Lapleine
1669 Feb 08; Arent Lansman, Belitje Lodovycx; Jeuriaen; Lodovyck Pos, Tryntie Roelofs
1669 Feb 13; Charsten Corneliszen, Neeltje Jans; Cornelis; Catalyntie Beers
1669 Feb 14; Jacob Kip, Maria de Lamontagne; Hendrick; Gerrit Van Tricht, Daniel Hondecoten, Sara Roelofs
1669 Feb 17; Arent Evertszen Keteltas, Susanna de Boog; Grietie; Evert Pieterszen Keteltas
1669 Feb 17; Jacobus Vandewater, Engeltie Jeuriaens; Benjamin; Walewyn Van Veen, Pieter Vandewater, Jannetie Jeuriaens
1669 Feb 17; Jean Daillje, Lysbeth Obe; Catharina; Hendrick Obe, Mr. Reyders
1669 Feb 17; Jan Pieterszen, Janneken Barents; Balthus; Paulus Martenszen [Van Benthuysen], Elsje Barents
1669 Feb 20; Albert Bosch, Elsje Blanck; Jeuriaen; Hendrick Bosch, Tryntie Claes
– page 94
1669 Feb 20; Andries Andrieszen, Niesje Andries; Tietje; Marritie ten Eyck
1669 Feb 25; Jan Hendrickszen, Annetie Abrahams; Pieterje; Tietje Lepels
1669 Feb 25; Dirck Janszen, Marritie Theunis; Theunis; Joris Jacobszen, Swaentie Jans
1669 Feb 27; Paulus Turck, Aeltie Barents; Sara; Philip Janszen, Grietie Fockens
1669 Feb 27; Pieter Van Couwenhoven, Aeltie Sibrants; Petrus; Jacob Van Couwenhoven, Cornelis Pluvier, Magdalena Van Couwenhoven
1669 Feb 27; Jan Claeszen; Abraham; Geesie Barents
1669 Feb 31; Jan Pieterszen Haring, Grietie Cozyns; Cozyn; Vrouwtie Gerrits
1669 Feb 31; Joris Janszen, Maria Rutgers; Jan; Rutgerd Jans, Styntie
1669 Feb 31; Jan Genom, Grietie Snedum; Jan; Jan Joosten, Aefje Laurens
1669 Apr 07; Albert Aertszen, Grietie Wessels; Wessel; Wessel Evertszen, Wyntie Elberts
1669 Apr 07; Cornelis Steenwyck, Margareta de Riemer; Cornelis; Johannes Depeyster, Anneken Loockermans
1669 Apr 07; Thomas Franszen, Neeltie Urbanus; Jannetie; Egbert Meyndertszen, ??? De Wit
1669 Apr 07; Nicolaes Dupue, Catalina Duvois; Susanna; Charlois, Sytie Jacobs
1669 Apr 14; Herman Janszen Van Houten, Susanna Pieters; Johannes; Pieter Fredrickszen, Machteltje Jans
1669 Apr 22; Claes Janszen, Annetje Cornelis; Jan; Thomas Hall, Vrouwtie Jeddens
1669 May 03; Dirck Smit, Maria Dircks; Neeltie;
1669 May 05; Gerrit Thyssen, Harmentie Gerrits; Tryntie; Jedde Corneliszen, Dirckje
1669 May 19; Jeuriaen Janszen, Hermentje Jans; Maria; Isaac de Foreest, Aeltie Obe
1669 May 19; Abel Hardenbroeck, Annetje Meynardts; Anna Margareta; Andries Nardenbroeck, Charsten Luursen, Margariet Hardenbroeck
1669 May 19; Augustus Anthony, Anna Maria; Anna; Sara Roelofs
1669 May 19; Jean de la Montagne, Maria Vernelia; Isaac; Isaac Vernelia, Rachel Vander Bosch
1669 Jun 09; Matheus Sicrel, Maria Molyn; Cornelis; Jannetie Molyn
1669 Jun 09; Isaac Grevenraet, Marritie Jans; Anna Elisabeth; Pieter de Riemer, Susanna de Foreest
– page 95
1669 Jun 09; Lucas Andrieszen, Aechtie Laurens; Laurens; Jan Joosten, Marritie Andries
1669 Jun 16; Joost Van ??? [Oblinus?], Maryken [Simons?]; Jacob; Arent Harmenszen, Rebecca Resolveert
1669 Jun 24; ; Danile; the deacons
1669 Jun 24; Jan Willemsz Yselsteyn, Willemtje Jans; Cornelis; Cornelis Janszen, Metje Jans
1669 Jun 30; Hendrick Aertszen, Aeltie Claes; Lysbeth; Hendrick Kuyl, Lysbeth Pieters
1669 Jul 06; Matje Reyers, Tryntie Bickers; Willem; Adam Onckelbaen, Elisabeth Van der Liphorst
1669 Jul 06; Swaen Janszen, Anna Abrahams; Philip; Hendrick Bastiaenszen, Catharina ?????
1669 Jul 06; Thomas Lodovyckszen, Geesje Barents; Catharina; Gelyn Verplancken, Marritje Jacobus Van Neck
1669 Jul 28; Franciscus Bastiaenszen, Barbara Manuels; Daniel; Anthony Backers, Hilarie ?????
1669 Aug 12; Johannes Van Couwenhoven, Sara Josephs; Hester; Bernardus Biscop & wife, Aeltie Van Couwenhoven
1669 Aug 18; Jan Dirckszen, Sara Theunis; Magdalena; Jilles Joosten, Maria Wouters
1669 Aug 18; Jean de Mareetz, Jacomyntie Duurs; David; David de Mareetz
1669 Aug 18; Marten Molyn, Annetie Reynarts; Rosella; Rosella ???, Marritie Warnarts
1669 Aug 25; Willem Bogardus, Walburg de Silla; Cornelia; Govert Loockermans, Sara Roelofs
1669 Aug 25; Frederick Arentszen, Grietie Pieterszen; Anna; Jonas Bartelszen, Annetje Jans
1669 Aug 31; Richard Lambertszen; Jean; Mary d’Ochin
1669 Sep 05; Nicolaes Bayard, Judith Verleths; Samuel; Nicolaes Verleth, Anna Stuyvesant
1669 Sep 05; Fredrick Hendricksz, Lysbeth Salomons; Gerrit; Jacob Kip, Catharina de Boog
1669 Sep 07; Isaac de Foreest, Sara Du Trieux; David; Johannes Van Brug, Susanna de Foreest
1669 Sep 15; Cornelis Janszen Klopper, Hilletje Pieters; Petronella; Jan Vinge, Jaen Van Vorst, Jannetie Jans
1669 Sep 21; Pieter Abrahamszen Vanduursen, Hester Webbers; Wyntie; Matheus Abrahamszen, Arnout Webber, Sara Cortenes, Tryntie Melchiers
1669 Sep 29; Cornelis Abrahamszen, Geertie Gerrits; Grietie; Andries Jeuriaens, Geertruyd Cozyns
1669 Sep 29; Douwen Hermanszen, Dircky Theunis; Douwen; Cornelis Janszen, Elias Michielszen, Tryntie Michiels
1669 Oct 13; Jan Bosch, Rachel Isaacs; Isaac; Isaac Vernelje, Jannetie Vernelje
– page 96
1669 Oct 13; Marcus de Soison, Lysbeth Nachtegaels; Maria; Novell Nedecel
1669 Oct 18; Jan Schouten, Sara Jans; Magdalena; Laurens Vander Spiegel, Sara Webbers
1669 Oct 18; Willem met de Krucken, Maria; Maria;
1669 Oct 27; Dirck Janszen Van Cleeft, Geesje Hendricks; Lysbeth; Walraven Claerhout, Femmetje Joosten
1669 Nov 03; Isaac Bedlo, Elisabeth de Potter; Maria; Johannes de Peyster, Bedloos –Suster tot Middelburg
1669 Nov 03; Leendert Van Neck, Marritie Jacobs; Maria; Geesje Lievens
1669 Nov 03; Willem Isaacszen, Apollonia Jacobs; Maria; Philip Janszen, Aechtje Laurens
1669 Nov 03; Adolph Pieterszen, Aefje Dircks; Dirck; Evert Pieterszen Keteltas, Aeltie Van Couwenhoven
1669 Nov 03; Abraham Lubbertszen, Francyntie Andries; Jesaias; Andries Jochemszen, Celitie Fredricks
1669 Nov 08; Alexander Wats, Jenneken; Alexander; Margariet Hardenbroeck
1669 Nov 08; Francois Beens, Lysbeth; Soetie; Marritie Pieters
1669 Nov 16; Arent Leenartszen, Gysbertie Harmens; Cornelia; Hans Kierstede, Adriaentie Adriaens
1669 Nov 16; Jan Wouterszen, Wyntie Rutgers; Rutgert; Pieter Janszen, Gerritje Spiegellaen
1669 Nov 16; Joris Stephenszen, Geesje Harmens; Joris; Charsten Luurszen, Marritje Jans
1669 Nov 24; Otto Gerritszen, Engeltie Pieters; Gerrit; Isaac Bedlo, Evert Pieterszen Keteltas
1669 Nov 24; Hendrick Martenszen, Margrietie Meiring; Hendrick; Gabriel Corbozy
1669 Nov 24; Christoffel Hooglant, Tryntie Cregiers; Christoffel;
1669 Nov 27; Adriaen Van Laer, Abigael Verplancken; Gerrit; Stoffel Van Laer, Anna Vincent
1669 Dec 01; Willem Van der Schuur, Yrietie Plettenburg; Jacob; Laurens Van der Spiegel, Annetie Loockermans
1669 Dec 05; Cornelis Mathyszen, Barentje Dircks; Hendrick; Hendrick Bosch, Geertruyd Dircx
– page 97
1669 Dec 12; Johannes Smedes, Lysbeth Michiels Van der Schuur; Abraham; Abraham de Lanoy, Maryken de Lanoy
1669 Dec 12; Marten Claeszen, Jannetje Martens; Judith; Lysbeth Nachtegael
1669 Dec 12; Jacob Leysler, Elsje Thymens; Mary; Hans Kierstede, Elisabeth de Potter
1669 Dec 19; Pieter de Nys, Geesie Idens; Susanna; Govert Loockermans, Anna Elisabeth Massop, Willemtje de Nys
1669 Dec 19; Gelyn Verplancken, Hendrickje Wessels; Samuel; Johannes Van Brug, Nicolaes de Carman, Marritie Verplancken
1669 Dec 25; Elias Michielszen, Grietie Jacobs; Fytie; Balthazar Stuyvesant, Dirckje Jans
1669 Dec 26; Pieter Wesselszen, Francyntie Jans; Anna; Jacob Schoenmaecker, Margareta de Riemer
1670 Jan 02; Cornelis Pluvier, Neeltie Van Couwenhoven; Jacob; Bernardus Hassing, Petronella Van Couwenhoven
1670 Jan 09; Fredrick Philipszen, Magariet Hardenbroeck; Rombout; Belitje Hardenbroeck
1670 Jan 09; Adriaen Corneliszen, Rebecca Idens; Cornelia; Hendrick Corneliszen, Lysbeth Corneliszen
1670 Jan 16; Reynier Van Giessen, Dirckje Cornelis; Jacob; Claes Arentszen, Annetje Cornelis
1670 Jan 16; Caspar Steynmets, Jannetje Gerrits; Benjamin; Iden Corn, Van Vorst, Hilletje Jans
1670 Jan 16; Meynart Courten, Marie Pieters; Hendrickje; Jan Spiegel
1670 Jan 23; David Provoost, Tryntie Laurens; David; Benjamin Provoost, Jaepie Leunen
1670 Jan 23; Paulus Richard, Celitie Jans; Stephen; Jacob Leydser, Tryntie Cregiers
1670 Jan 31; Jan Lubbertszen, Magdaleentie Jans; Dievertie; Adriaen Post, Maria Post
1670 Jan 31; Paulus Pieterszen, Tryntie Martens; Johannes; Douwen Hermanszen, Sara du Trieux
1670 Feb 09; Jan Joosten, Tryntie Jans; Catalyntie; Jannetje de Wit
1670 Feb 09; Wernart Wessels de Jonge, Debora Pieters; Anna; Pieter Jacobszen Marius, Nicolaes Janszen Backer, Aeltie Willems
1670 Feb 25; Jan Evertszen Keteltas, Aeltie Jans Schepmoes; Johannes; Evert Keteltas, Sara Schepmoes
1670 Feb 25; Jan Adriaenszen, Styntie Jans; Annetie; Cornelis Klopper, Hyltie Pieters
– page 98
1670 Mar 10; Gysbert Elbertszen, Willemyntie Claes; Marritie; Cornelis Dirckszen, Blandina Kierstede
1670 Mar 10; Balthus Bayard, Marritie Loockermans; Anna Maria; Hendrick Van de Water, Anna Stuyvesants
1670 Mar 10; Thys Hermanszen, Marritie Jacobs; Jacob; Herman Jacobszen, Hilletje Roelofs, Catalyn Thomas
1670 Mar 10; Hans Jacobszen, Geertie Lamberts; Tryntie; Lambert Mol, Gerritje Spiegeltas
1670 Mar 13; Jacob Abrahamszen, Sytie Adriaens; Adriaen; Hendrick Jochemszen, Coenraet ten Eyck, Beatrice Abrahams
1670 Mar 20; Pieter Sunkam, Debora Jans; Pieter; Abraham Mol, Barentie Hendricks
1670 Mar 20; Hendrick Corneliszen, Neeltie Cornelis; Belitje; Adriaen Corneliszen, Lysbeth Cornelis
1670 Mar 22; Jan Leunen, Cornelia; Cornelia; Isaac de Foreest, Tryntie Roelofs
1670 Mar 22; Herc Siboutszen, Wyntie Theunis; Pieter; Jacobus de Key, Geertie Theunis
1670 Mar 26; Gerrit Hendrickszen, Marritie Lamberts; Marritie; Abraham Lambertszen, Jacomyntie Dartelbeeck
1670 Mar 26; Nathaniel Pieters, Anna Davids; Lysbeth; Kieren Wouters, Janneken Kierstede
1670 Apr 08; Hans Kierstede, Jannetje Loockermans; Adriaentie; Cornelis Van Borsen, Marritie Loockermans
1670 Apr 13; Jacques Creisson, Maria Reynarts; Maria;
1670 Apr 17; Sibout Herckszen, Marritje Abrahams; Herck; Theunis Thomaszen, Belitje Thomas
1670 Apr 17; Adam Onckelbaen, Neeltje Jans; Gerrit; Hillegond Joris
1670 May 01; Barent Courten, Annetie Jans; Hendrick; Jan Van Breedstede, Marritie Andries
1670 May 01; Isaac Abrahamszen, Jannetie Jans; Isaac; Jacob Kip, Hester Webbers
1670 May 01; Jeames [Woeder] Modder, Jannetie Theunis; Jeams; Joost Goderus, Marritie Hendricks
1670 May 25; Johannes de Wit, Jannetie Gerrits; Johanna; Evert Pieterszen Keteltas, Lucas Andrieszen, Hillegond Joris
1670 May 25; Charsten Luurszen, Geertie Theunis; Marritie; Jacob de Key, Hillegond Theunis
1670 Jun 08; Mathys Heesvelt, Maria Molyn; Abraham; Jannetje Molyn
1670 Jul 02; Jan Theuniszen, Tryntie Pieters; Isaac; Cornelis Aertszen, Jan Aertszen, Adriaentie
1670 Jul 06; Jacob de Key, Hillegond Theunis; Agnietie; Charsten Luurszen
– page 99
1670 Jul 06; Willem Kellers, Elisabeth; Willem; Willem Jennett, Willemtie
1670 Jul 11; Isaac Grevenraet, Marritie Jans; Margariet; Jacobus Van de Water, Margareta de Riemer
1670 Jul 11; Nicolaes Dupue, Catharina de Vos; Nicolaes; Johan Sigel, Gerritje Sigels
1670 Aug 27; Augustyn Anthony, Anna Maria; Augustyn; Emanuel Pieters, Anna Abrahams
1670 Aug 27; Dirck Pieterszen, Neeltje Willems; Pieter (twin); Maria Wessels, Sytie Rosenbooms
1670 Aug 27; Dirck Pieterszen, Neeltje Willems; Willem (twin); Maria Wessels, Sytie Rosenbooms
1670 Aug 27; Thomas Lovell; Thomas; Elisabeth de Potter
1670 Aug 27; Bernhardus Hassing, Aeltie Van Couwenhoven; Warnardus; Johannes Hassing, Johannes Van Couwenhoven, Heyltje Hassing
1670 Sep 10; Claes Bording, Susanna Marsuryns; Lysbeth; Jacob de Key, Sara Webbers
1670 Sep 10; Albert Bosch, Elsje Blanck; Hendrick; Jeuriaen Blanck, Annetje Blanck
1670 Sep 26; Jochem Andrieszen; Cornelis; Charsten Luursen, Celitje Jans
1670 Sep 27; Jeuriaen Thomas, Ryckie Hermans; Gerrit; Pieter Hesselszen, Janneken Etsal
1670 Oct 04; Lucas Andrieszen, Aefje Laurens; Hillegond; Jan Joosten, Marritie Andries
1670 Oct 06; Laurens Van der Spiegel, Sara Webbers; Maria; Pieter Abrahamszen, Marritie Heys
1670 Oct 12; Jean Vidette, Janneken Jaspers; Thene; Thene Gaynead, Lydia Metrou
1670 Oct 22; Jan Hendrickszen, Annetje Abrahams; Abraham; Adolf Pieterszen, Juthe Lipke
1670 Oct 22; Jan Pieterszen, Jannetie Barents; Annetje; Balthus Barentszen, Marritje ten Eyck
1670 Oct 22; Pieter Hesselszen, Lysbeth Gerrits; Metje; Jacob Luyden and his wife
1670 Nov 05; Jan Hendrickszen, Helena Pieters; Hendrick; Jan Smedens, Maria Petezy
1670 Nov 05; Laurens Holst, Hilletje Gerrits; Laurens; Charsten Luurzen, Geertie Theunis
1670 Nov 05; Thomas Barentszen, Maria Hendricks; Christina; Hary Uyting, Jeams Smit, Mary Mery
1670 Nov 14; Thomas Laurenszen, Marritie Jans; (blank); Pieter Aldricx, Cornelia Lubberts
– page 100
1670 Nov 14; Hendrick Van de Water, Grietie Ver Meulen; Lysbeth; Johannes Van Brug, Annetje Loockermans
1670 Nov 14; Aernout Webber, Adriaentje Adriaens; Wolfert; Wolfert Webbers, Anna Wallis
1670 Nov 15; Stoffel Elsenwaert, Annetje Jans; Willem; Evert Evertszen, Brechtie Elsewaert
1670 Nov 18; Reynier Willemsz, Susanna Arents; Susanna; Sibout Claeszen and his wife
1670 Dec 02; Jan Janz Langestraten, Marritie Arents; Pieterje; Hendrick Arents, Hendrick Focken, Marritie Jeuriaens
1670 Dec 02; Stoffel Carelszen, Styntie Jans; Johannes; Charsten Luurszen, Hillegond Verplancken
1670 Dec 17; Isaac Van Vleck, Petronella; Hester; Johannes Van Vleck, Johannes Van Couwenhoven, Jan Moors, Magdalena Van Vleck
1670 Dec 17; Jan Hendrickszen, Jannetie Jans; Hendrick; Gysbert Van Lornen, Marritie Hendricks
1670 Dec 31; Arent Evertsz Keteltas, Susanna Hendricks; Cornelia; Evert Pietersz Keteltas, Tryntie Beeckmans
1670 Dec 31; Nicolaes de Lapleine, Susanna Crisson; Susanna; Jacques Cousseau, Lysbeth Cornelis
1671 Jan 03; Jacob Govertszen, Geertruyd Jans; Jannetie; Isaac de Foreest, Willemtie
1671 Jan 03; Jan Borger, Lysbeth Claes; Gerrit; Adriaen Dirckszen, Tryntie Klock
1671 Jan 03; Marten Reyerszen, Annetje Joris Rapelye; Catalyntie; Evart Pieterszen Keteltas, Catalyntie Rappalje
1671 Jan 28; Salomon Pieterszen, Maria Anthony; Mary; Franciscus Bastiaenszen, Grietie Cozyns
1671 Jan 28; Jan Van Gelder, Tanneken Montanac; Maria; Roelof de Slachter, Marritie Cornelis
1671 Feb 01; Frederick Arentszen, Grietie Pieters; Johannes; Hillegond Joris
1671 Feb 15; Abel Hardenbroeck, Annetje Meynders; Johannes; Fredrick Philipszen, Jonathan Hardenbroeck, Sara Webbers
1671 Mar 06; Benjamin Provoost, Sara Barents; David; David Provoost, Jan Pieterszen Bosch, Grietie Provoost
1671 Mar 12; Hendrick Cordiael, Rosella; Susanna; Pieter de Riemer, Catalina Dupue
1671 Mar 14; Wouter Gerritszen, Marritie Hendricks; Marritie; David de Mareets, Maria de Mareets
1671 Mar 14; Valencyn Claeszen, Maria Jacobs; Jan; Jan Nagel, Aeltie Waldron
1671 Mar 14; Jean de Lamontagne, Marritie Waldron; Petronella; Jacob Kip, Lysbeth Lubberts
– page 101
1671 Mar 22; David Provoost, Tryntie Laurens; Elsje; Laurens Andrieszen Provoost, Grietie Alberts
1671 Mar 22; Paulus Turck, Aeltie Barents; Helena; Claes Janszen, Hendrick Focken, Geesje Fockens
1671 Mar 22; Jan Adamszen Metsaler, Geertruyd Dircks; Abraham; Albert Bosch, Barentje Dircks
1671 Mar 22; Jeuriaens Janszen, Harmentje Jans; Maria;
1671 Mar 22; Johannes Van Couwenhoven, Saertje Frans; Lysbeth; Abraham de Lanoy, Magdaleentie
1671 Mar 27; Hendrick Wesselszen, Jannetje Jans; Elsje; Wessel Wesselszen, Marritje Andries
1671 Mar 28; Johan Wynandszen, Susanna Molyn; Elisabeth; Jannetje Molyn
1671 Mar 28; Jan Dupree, Jannette; Jan;
1671 Apr 09; Jan Thomaszen, Apollonian Smits; Cornelis; Willem Peer, Isaac Corneliszen Smit, Claertje
1671 Apr 09; Jan Wouterszen, Wyntie Rutgers; Benjamin; Adam Oncklebach, Styntie Jacobs
1671 Apr 09; Jean Genon, Grietie Jans; Jeremias; Geertie Jans
1671 Apr 09; Jan Claeszen, Lysbeth Gerrits; Jannetje; Adam Oncklebaen, Neel Jans
1671 Apr 12; Anthony Koeck, Jannetie Crafort; Henricus; Henricus Beeckman, Maryken Beeckman
1671 Apr 12; Roelof Kierstede, Ytie Jans; Sara; Hans Kierstede, Cornelis Van Borsum, Sara Roelofs
1671 May 07; Jeronymus Joriszen, Annetje Theunis; Theunis; Theunis Gysbertszen Bogardt, Jannetie Theunis
1671 May 15; David Hendrickszen, Anna Burgers; Maria; Joris Burgers, Elsje Burgers
1671 May 19; Jan Hendrickszen, Annetie Matthys; Matthys; Thomas de Laval, Jannetje Hendricks, Marritie Beeckmans
1671 May 21; Thomas Franszen, Neeltje Urbanus; Samuel; Urbanus Urbanuszen, Janneken Bonen
1671 May 22; Jan Gerritszen, Grietie Hendricx; Jacob; Sytie Abrahams
1671 May 27; Ambrosius de Waron, Adriantie Thomas; Debora; Warnar Wessels, Debora Cornelis
1671 May 27; Jan Evertszen Keteltas, Aeltie Jans Schepmoes; Pieter; Willem Thomaszen Koeck, Moer Pieters
1671 May 27; Wouter Gysbertszen, Dorothea Jochems; Hendrick; Jacobus Jochemszen, Adriaenti Dircx
1671 Jun 04; Jan Dircxzen Van Aernhem, Sara Theunis; Jan; Jan Laurenszen Duyts, Mayken Laurens
1671 Jun 04; Jan Laurenszen Duyts, Jannetje Jeuriaens; Laurens; Thomas Peer, Marritie Laurens
1671 Jun 04; Abdia Wouters, Margrietie Laurens; Maria; Philip, Maria Sophie
– page 102
1671 Jun 11; Jan Elsen, Hendrickje Dircxs; Maria; Dirck de Snyder
1671 Jun 11; Abraham Lubbertszen, Francyntie Andries; Andries; Andries Jochemszen, Celitie Aris
1671 Jun 12; Claes Corneliszen, Catalyntie Jans; Cornelis; Jan de Knecht, Maria
1671 Jun 16; Claes Backer, Marritie Frans; Tryntie; Gelyn Verplanken, Annetie Pieters
1671 Jun 16; Hendrick Janszen; Abraham; Reynier Willemszen, Marritie Jacobs
1671 Jun 18; Jan de Mareetz, Jacomina de Terneu; Johannes; David de Mareets de Jonge, Magdaleentie de Terneu
1671 Jun 18; Jacques Cousseau, Ledina [Lydia Willems]; David; Nicolaes de Pue, Gerrit de Slachter, Geesje Lieuwes
1671 Jun 18; Adriaen Janszen, Lysbeth Adams; Jan; Tryn Jans
1671 Jun 18; Jan Coely, Jannetie Vandyck; Debora; Cornelis Van Dyck, Dievertie Van Dyck
1671 Jul 04; Wolfert Webber, Geertruyd Hassing; Anna; Laurens Van der Spiegel, Aeltie Van Couwenhoven
1671 Jul 09; Willem Wouterszen, Janneties Jacobs; Jan; Joris Waldron, Annetie Ackermans
1671 Jul 09; Abraham Kermer, Metje Davids; Isaac; Pieter de Lanoy, Elisabeth de Potter
1671 Jul 16; Jan Andrieszen, Gritie Jans; Johannes; Jeuriaen Thomaszen, Marritie Loockermans
1671 Jul 20; Cornelis Steenwyck, Margareta de Riemer; Cornelis; Jacob Pieterszen Marius, Elisabeth Grevenraedt
1671 Jul 23; Jan Nagel, Rebecca Waldron; Barent; Resolveert Waldron, Tanneken Nagels
1671 Jul 23; Wilhelmus van Nieuwenhuysen, Anneken Mauritz; Mauritz;
1671 Jul 25; Rutger Heymert; Maria; Herry Nuyting
1671 Jul 30; Willem Muyt, Catharyn; Pieter; Pieter Bayard, Robbert Terneur
1671 Jul 30; Cornelis Janszen, Metje Bastiaens; Johannes; Daniel Terneur, Marritie Jeuriaens
1671 Aug 06; Abraham Janszen, Tryntie Kip; Femmetie; Hendrick Kip, Annetje Kip
1671 Aug 06; Pieter Janszen, Marritie Jacobs; Tryntie; Jan Janszen, Cathryn Michiels
1671 Aug 11; Evert Evertszen Pels, [Brechtje] Judith Elsenwaert; Annetie; Stoffel Elsenwaert, Annetje Jans
1671 Aug 13; Adolph Mayer, Maria Verveelen; Johannes; Johannes Verveelen & wife, Daniel Terneur
1671 Aug 13; Pieter Janszen Schol, Grietie Provoost; David; David Provoost, Marritie Hendrixs
– page 103
1671 Aug 19; Michiel, Henrica; Henrica; Jacques Cosseau, Belena
1671 Aug 20; Claes de Snyder, Maria; Claes; Dirck de Kuyper
1671 Aug 20; Andries Claeszen, Teryntie Michiels; Fytie; Thomas Laurenszen, Catalina Rappalje
1671 Aug 26; Walter Heyr, Tryntie Bickers; Walter; Anthony de Mill
1671 Aug 26; Claes Janszen, Annetie Cornelis; Pietertje; Cornelis Clopper, Tryntie Roelofs
1671 Aug 26; Hans Jacobszen Harberding, Geertie Lamberts; Frena; Jacob Mens, Jannetje Kierstede
1671 Aug 27; Pieter de Nys, Geesje Idens; Johannes; Adriaen Corneliszen, Claes Hendrickszen Lock, Marritje Loockermans
1671 Sep 01; Agidius Luyck, Judith Isendooren; Gideon; Judith Isendooren, Judith Stuyvesants
1671 Sep 01; Baltus de Haerdt, Margrietie Stuyvesant; Daniel; Hillegond Joris
1671 Sep 10; Pieter Aldrichs, Maria Wessels; Jacobus; Allard Anthony, Francois Rombout, Anna Elisabeth Wessels
1671 Sep 10; Pieter Corneliszen, Hendrickje Aerts; Annetje; Dirck Gerritszen, Catharina Foppe
1671 Sep 10; Jan Dirckszen, Geesie Gerrits; Dirck; Lysbeth Cornelis
1671 Sep 10; Mattheus Corneliszen, Annetje Jacobs; Geertruyd; Jacob Sargiant, Annetje Gerrits
1671 Oct 01; Hendrick Van Doesburg, Marritie Hendricks; Grietie; Wessel Wesselszen ten Broeck, Tryntie Cregier
1671 Oct 01; ; a negro child Lysbeth; Christyntie Capoens
1671 Oct 01; Francois Dupu, Geertie Willems; Grietie; Pieter Parmentier, Sara du Trieux
1671 Oct 01; Lucas Andrieszen, Aefie Laurens; Hillegond; Jan Joosten, Jannetje de Wit
1671 Oct 15; Gerrit Huygenszen Cleyn, Greetie Rutgers; Ruth; Huyg Barentszen Cleyn, Mayken Barents
1671 Oct 20; Jan de Vries, Maria Kray; Pieter; Evert Pels, Cuiertie Hendricxs
1671 Oct 21; Willem Isaacszen, Apollonia Barents; Johannes; Barent Jacobszen, Grietie Fockens
1671 Oct 21; Pieter Wesselszens, Gesyntie Thomas; Wessel; Jan Van Gelder, Maryken Van Hoboken
1671 Oct 21; Pieter Janszen, Marritie Willems; Jannetie; Johannes de Foreest, Sara du Trieux
– page 104
1671 Oct 21; Jacob Barentszen, Marritie Simons; Claertie; Arent Leendertszen, Tryntie Gerrits
1671 Nov 05; Laurens Van der Spiegel, Sara Webbers; Tobias; Gregorius Cortenes, Bernardus Hassing, Anna Wallis, Sara Wallis
1671 Nov 05; Jacob Abrahamszen, Sytie Ariaens; Isaacq; Charsten Luurzen, Annetie Abrahams
1671 Nov 05; Thomas Beerman, Tietie; Susanna; Johan Smitvorst, Adriaen Scharp, Susanna Geerlant
1671 Nov 12; Arend Jeuriaenszen, Belitje Lodowycxs; Lodowyc; Lodowyc Pos, Agnietie Boons
1671 Nov 12; Enoch Michielszen, Dirckje Jans; Elsje; Jan Dirckszen Mayer, Fytie Hertmans
1671 Dec 01; Franciscus Bastiaenszen, Barber Emanuel; Emanuel; Lucas Van Angola, Christina Angola
1671 Dec 10; Arie Corneliszen, Rebecca Idens; Lysbeth; Stephanus Van Courtlant, Geesje Idens
1671 Dec 17; Dirck Van der Cleef, Geesje Hendricks; Cornelia; Claes Hendrickszen Lock, Grietie Hendricks
1671 Dec 17; Cornelis Janszen Hoorn, Anna Maria Jans; Gerrit; Evert Pieterszen Keteltas, Hillegond Joris
1671 Dec 17; Johannes Vermelje, Aeltie Waldron; Rebecca; Isaac Ver Melje, Engeltie Stoutenburg
1671 Dec 20; Jacob Leysler, Elsje Thymens; Johannes; Johannes Van Brug, Rebecca Laval
1671 Dec 23; Lucas Tienhoven, Tryntie Bordings; Rachel; Jannetie Vinge
1671 Dec 31; Jacques Croisson, Maria Reynard; Susanna; Evert Pieterszen, Pieter Goedet, Catalyn Parasye
1671 Dec 31; Hans Laurenszen, Marritie Satyrs; Jeams; Hendrick Janszen Van Voren, Engeltie Jans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *